Левит 18
Bulgarian
1Господ говори още на Моисея, казвайки: 2Говори на израилтяните като им кажеш: Аз съм Иеова вашият Бог. 3Да не правите както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления. 4А Моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог. 5Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.

6Никой да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Иеова. 7Голотата на баща си, тоест, голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й. 8Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти. 9Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън,- голотата на такива да не откриеш. 10Голотата на синовата си дъщеря, или на дъщеря на дъщеря ти- тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя. 11Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е),- нейната голота да не откриеш. 12Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти. 13Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти. 14Голотата на бащиния си брат да не откриеш, [тоест], при жена му да се не приближиш; тя ти е стрина. 15Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти: нейната голота да не откриеш. 16Голотата на братовата си жена да не откриеш; тя е голотата на брата ти. 17Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й, или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие. 18И да не вземеш жена заедно със сестра й докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница.

19При жена, когато е разлъчена, поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й. 20И с жената на ближния си да се не съвъкупиш та да се оскверниш с нея. 21Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова. 22С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота. 23И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мърсота.

24Не се осквернявайте ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас. 25Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си. 26Вие, прочее, пазете повеленията Ми и съдбите Ми, и не правете ни една от тия гнусоти, ни туземец, ни заселен между вас пришелец, 27(защото всички тия гнусоти вършеха човеците, които са били преди вас на тая земя, та се оскверни земята). 28за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас. 29Защото, всеки който върши коя да е от тия гнусоти,- човеците, които ги вършат, ще се изтребят изсред людете си. 30И тъй, пазете заръчванията Ми, и не вършете никой от тия гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 17
Top of Page
Top of Page