Йов 16
Bulgarian
1Тогава Иов в отговор рече:

2Много такива неща съм слушал; Окаяни утешители сте всички.

3Свършват ли се празните думи? Или що ти дава смелост та отговаряш?

4И аз можех да говоря като вас; Ако беше вашата душа на мястото на моята душа, Можех да натрупам думи против вас И да клатя глава против вас.

5[Но] аз бих ви подкрепил с устата си, И утехата от устните ми би олекчила [скръбта ви].

6Ако говоря, болката ми не олеква; И ако мълча, до колко съм по-на покой?

7Но сега Той ме много умори; Ти запусти цялото ми семейство.

8Набръчкал си ме в свидетелство [против мене]; И мършавостта ми се издига срещу мене И заявява в лицето ми.

9Разкъсва ме в гнева Си, и ме мрази; Скърца със зъбите Си против мене; Неприятелят ми остри очите си върху мене.

10Зяпат против мене с устата си, Удрят ме по челюстта с хулене, Трупат се всички против мене.

11Бог ме предаде на неправедния, И ме хвърли в ръцете на нечестивите.

12Бях в охолност, но Той ме разкъса, Дори хвана ме за врата и строши ме, И постави ме за Своя прицел.

13Стрелците Му ме обиколиха; Пронизва бъбреците ми, и не щади; Излива жлъчката ми на земята.

14Съсипва ме с удар върху удар; Спуска се върху мене като исполин.

15Вретище съших върху кожата си, И окалях рога си в пръстта,

16Лицето ми подпухна от плач, И мрачна сянка има върху клепачите ми,

17Ако и да няма неправда в ръцете ми, И да е чиста молитвата ми.

18О земле, не покривай кръвта ми! И за вика ми да няма място [за почивка].

19Ето и сега, свидетелят ми е на небесата, И свидетелството ми във височините.

20Моите приятели ми се присмиват; [Но] окото ми рони сълзи към Бога,

21Дано Той [сам] защити човека пред Бога, И човешкия син пред ближния му!

22Защото, като се изминат малко години, Аз ще отида на път отгдето няма да се върна.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 15
Top of Page
Top of Page