Йов 17
Bulgarian
1Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гробът [чака].

2Сигурно ми се присмиват; И окото ми трябва постоянно да гледа огорченията им!

3Дай, моля, [поръчителство]; стани ми поръчител при Себе Си; Кой [друг] би дал ръка на мене,

4Защото си скрил сърцето им от разум, Затова няма да ги възвисиш.

5Който заради плячка предава приятели- Очите на чадата му ще изтекат.

6Той ме е поставил и поговорка на людете; И укор станах аз пред тях.

7Помрачиха очите ми от скръб, И всичките ми [телесни] части [станаха] като сянка.

8Правдивите ще се почудят на това, И невинният ще се повдигне против нечестивия.

9А праведният ще се държи в пътя си, И който има чисти ръце ще увеличава силата си.

10А вие всички, моля, пак дойдете; Обаче не ще мога намери между вас един разумен.

11Дните ми преминаха; Намеренията ми и желанията на сърцето ми се пресякоха.

12Нощта [скоро] ще замести деня; Виделото е близо до тъмнината,

13Ако очаквам преизподнята за мое жилище, Ако съм постлал постелката си в тъмнината,

14Ако съм викнал към тлението, Баща ми си ти,- Към червеите: Майка и сестра ми сте,

15То где е сега надеждата ми? Да! кой ще види надеждата ми?

16При вратите на преизподнята ще слезе тя, Когато едновременно ще има покой в пръстта.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 16
Top of Page
Top of Page