Деяния 5
Bulgarian
1Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. 2Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци. 3Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. 4Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. 5Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си [като] в ден на клане. 6Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.

7И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. 8Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи. 9Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. 10Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име. 11Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината [въздадена нему] от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

12А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва; но нека бъде вашето [говорене]: Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.

13Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления. 14Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 16И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 17Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

19Братя мои, ако някой от вас заблуди от истината, и един го обърне, 20нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

James 4
Top of Page
Top of Page