1 Петрово 1
Bulgarian
1Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, 2[избрани] по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, [за да сте] послушни и [да бъдете] поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

3Благословен [да бъде] Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, 4за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, 5които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. 6В което [блаженство] се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни, 7с цел: изпитването на вашата вяра, [като е] по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос; 8Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, 9като получавате следствието на вярата си, спасението на душите [си].

10За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която [бе назначена] за вас; 11като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите. 12И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те [в] това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и [самите] ангели желаят да надникнат.

13Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. 14Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, [които имахте във време] на незнанието си; 15но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане; 16защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".

17И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване, 18като знаете, че не с тленни неща- сребро или злато- сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, 19но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, 20Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, 21които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

22Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, 23тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [[до века]].

24Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва,

25Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

James 5
Top of Page
Top of Page