Деяния 2
Bulgarian
1Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. 2Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, 3и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, 4не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии? 5Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят? 6А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? 7Нали те хулят почтеното име, с което се именувате?

8Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите. 9Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници. 10Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно [нещо], бива виновен във всичко. 11Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. 12Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. 13Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

14Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? 15Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, 16и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? 17Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако [можеш], покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. 19Ти вярваш, че има [само] един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят. 20Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? 21Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника? 22Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата; 23и изпълни се писанието, което казва: "Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда"; и се нарече Божий приятел. 24Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. 25Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път? 26Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

James 1
Top of Page
Top of Page