James 2:2
New International Version
Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in.

New Living Translation
For example, suppose someone comes into your meeting dressed in fancy clothes and expensive jewelry, and another comes in who is poor and dressed in dirty clothes.

English Standard Version
For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in,

Berean Study Bible
Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in.

New American Standard Bible
For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes,

King James Bible
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;

Holman Christian Standard Bible
For example, a man comes into your meeting wearing a gold ring and dressed in fine clothes, and a poor man dressed in dirty clothes also comes in.

International Standard Version
Suppose a man wearing gold rings and fine clothes comes into your assembly, and a poor man in dirty clothes also comes in.

NET Bible
For if someone comes into your assembly wearing a gold ring and fine clothing, and a poor person enters in filthy clothes,

Aramaic Bible in Plain English
For if a man will enter your assembly with a gold ring or fine clothing and a poor man enters in dirty clothing,

GOD'S WORD® Translation
For example, two men come to your worship service. One man is wearing gold rings and fine clothes; the other man, who is poor, is wearing shabby clothes.

Jubilee Bible 2000
For if a man with a gold ring and in precious apparel comes into your synagogue and a poor person in vile raiment also comes in,

King James 2000 Bible
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in fine apparel, and there come in also a poor man in shabby clothing;

American King James Version
For if there come to your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;

American Standard Version
For if there come into your synagogue a man with a gold ring, in fine clothing, and there come in also a poor man in vile clothing;

Douay-Rheims Bible
For if there shall come into your assembly a man having a golden ring, in fine apparel, and there shall come in also a poor man in mean attire,

Darby Bible Translation
for if there come unto your synagogue a man with a gold ring in splendid apparel, and a poor man also come in in vile apparel,

English Revised Version
For if there come into your synagogue a man with a gold ring, in fine clothing, and there come in also a poor man in vile clothing;

Webster's Bible Translation
For if there come into your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;

Weymouth New Testament
For suppose a man comes into one of your meetings wearing gold rings and fine clothes, and there also comes in a poor man wearing shabby clothes,

World English Bible
For if a man with a gold ring, in fine clothing, comes into your synagogue, and a poor man in filthy clothing also comes in;

Young's Literal Translation
for if there may come into your synagogue a man with gold ring, in gay raiment, and there may come in also a poor man in vile raiment,

Jakobus 2:2 Afrikaans PWL
want as daar in julle bymekaarkomplekke ’n man inkom met goue ringe of met ’n glansende kleed aan en daar kom ook ’n arm man in met vuil klere aan

Jakobit 2:2 Albanian
Sepse në qoftë se në asamblenë tuaj hyn një njeri me një unazë prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fëlliqur,

ﻳﻌﻘﻮﺏ 2:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل ايضا فقير بلباس وسخ

ՅԱԿՈԲՈՍ 2:2 Armenian (Western): NT
Արդարեւ եթէ ձեր ժողովարանին մէջ մտնէ մարդ մը՝ ոսկիէ մատանիով ու փայլուն տարազով, եւ մտնէ նաեւ աղքատ մը՝ աղտոտ տարազով,

S. Iacquesec. 2:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen baldin sar badadi çuen congregationera guiçon-bat vrrhezco erhaztun-bat duela, preciosqui veztituric: eta sar dadin halaber edocein paubre charqui veztituric,

Dyr Jaaggen 2:2 Bavarian
Sagn myr, daa kimmt ietz eyn de Kirchen ayn Gschwuf mit golderne Ring und zgleich ayn Armer mit seinn zschlissnen Gwand,

Деяния 2:2 Bulgarian
Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果有一個戴著金戒指、穿著華麗衣服的人進了你們的會堂,又有一個穿著骯髒衣服的窮人也進來了,

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果有一个戴着金戒指、穿着华丽衣服的人进了你们的会堂,又有一个穿着肮脏衣服的穷人也进来了,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若有一個人戴著金戒指、穿著華美衣服進你們的會堂去,又有一個窮人穿著骯髒衣服也進去,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若有一个人戴着金戒指、穿着华美衣服进你们的会堂去,又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去,

雅 各 書 2:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 有 一 個 人 帶 著 金 戒 指 , 穿 著 華 美 衣 服 , 進 你 們 的 會 堂 去 ; 又 有 一 個 窮 人 穿 著 骯 髒 衣 服 也 進 去 ;

雅 各 書 2:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 有 一 个 人 带 着 金 戒 指 , 穿 着 华 美 衣 服 , 进 你 们 的 会 堂 去 ; 又 有 一 个 穷 人 穿 着 肮 脏 衣 服 也 进 去 ;

Jakovljeva poslanica 2:2 Croatian Bible
Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći

List Jakubův 2:2 Czech BKR
Nebo kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje prsten zlatý, v drahém rouše, a všel by také i chudý v chaterném oděvu,

Jakob 2:2 Danish
Naar der nemlig kommer en Mand ind i eders Forsamling med Guldring paa Fingeren, i prægtig Klædning, men der ogsaa kommer en fattig ind i smudsig Klædning,

Jakobus 2:2 Dutch Staten Vertaling
Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding;

Nestle Greek New Testament 1904
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

Westcott and Hort 1881
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

Tischendorf 8th Edition
ἐάν γάρ εἰσέρχομαι εἰς συναγωγή ὑμεῖς ἀνήρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθής λαμπρός εἰσέρχομαι δέ καί πτωχός ἐν ῥυπαρός ἐσθής

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν γαρ εισελθη εις συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν γαρ εισελθη εις συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν γαρ εισελθη εις την συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν γαρ εισελθη εις την συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα, εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν γαρ εισελθη εις την συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν γαρ εισελθη εις συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean gar eiselthē eis synagōgēn hymōn anēr chrysodaktylios en esthēti lampra, eiselthē de kai ptōchos en rhypara esthēti,

ean gar eiselthe eis synagogen hymon aner chrysodaktylios en estheti lampra, eiselthe de kai ptochos en rhypara estheti,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ean gar eiselthē eis synagōgēn hymōn anēr chrysodaktylios en esthēti lampra, eiselthē de kai ptōchos en rhypara esthēti,

ean gar eiselthe eis synagogen hymon aner chrysodaktylios en estheti lampra, eiselthe de kai ptochos en rhypara estheti,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean gar eiselthē eis sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean gar eiselthē eis tēn sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis tEn sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean gar eiselthē eis tēn sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis tEn sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean gar eiselthē eis tēn sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis tEn sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Westcott/Hort - Transliterated
ean gar eiselthē eis sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean gar eiselthē eis sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti

ean gar eiselthE eis sunagOgEn umOn anEr chrusodaktulios en esthEti lampra eiselthE de kai ptOchos en rupara esthEti

Jakab 2:2 Hungarian: Karoli
Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyûrûs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;

De Jakobo 2:2 Esperanto
CXar se en vian sinagogon envenas viro kun oraj ringoj, en bela vestaro, kaj envenas ankaux malricxulo en malpura vestaro;

Ensimmäinen Pietarin kirje 2:2 Finnish: Bible (1776)
Sillä jos teidän seurakuntaanne tulis joku mies, kantain kultasormusta, ja kiiltävällä vaatteella puetettu; ja tulis myös köyhä ryysyllä,

Jacques 2:2 French: Darby
Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or, en vetements eclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vetements sales,

Jacques 2:2 French: Louis Segond (1910)
Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu;

Jacques 2:2 French: Martin (1744)
Car s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or, et qui soit vêtu de quelque précieux habit; et qu’il y entre aussi quelque pauvre, vêtu de quelque méchant habit;

Jakobus 2:2 German: Modernized
Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem güldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide, es käme aber auch ein Armer mit einem unsauberen Kleide,

Jakobus 2:2 German: Luther (1912)
Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem goldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide,

Jakobus 2:2 German: Textbibel (1899)
Denn wenn in eure Versammlung ein Mann tritt mit goldenen Ringen in prächtigem Gewand, es tritt aber auch ein armer ein mit schmutzigem Kleid,

Giacomo 2:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perché, se nella vostra raunanza entra un uomo con l’anello d’oro, vestito splendidamente, e v’entra pure un povero vestito malamente,

Giacomo 2:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, se nella vostra raunanza entra un uomo con l’anel d’oro, in vestimento splendido; e v’entra parimente un povero, in vestimento sozzo;

YAKOBUS 2:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena jikalau masuk ke dalam rumah sembahyangmu seorang yang bercincin emas berpakaian indah, dan di situ masuk juga seorang miskin yang berpakaian buruk;

James 2:2 Kabyle: NT
Yezmer lḥal a d-kecmen ɣer tejmaɛt-nwen sin yemdanen, yiwen d ameṛkanti yelsa llebsa ifazen yeqqen taxatemt n ddheb, wayeḍ d igellil llebsa-ines tcerreg ;

야고보서 2:2 Korean
만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 더러운 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에

Iacobi 2:2 Latin: Vulgata Clementina
Etenim si introierit in conventum vestrum vir aureum annulum habens in veste candida, introierit autem et pauper in sordido habitu,

Jēkaba vēstule 2:2 Latvian New Testament
Jo ja jūsu sanāksmē ienāktu tīrās drēbēs vīrs, kam zelta gredzens, bet ienāktu arī nabadzīgs netīrā tērpā,

Jokûbo laiðkas 2:2 Lithuanian
Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais drabužiais, taip pat įžengia beturtis apskurusiu apdaru.

James 2:2 Maori
Ki te tomo mai hoki tetahi tangata ki to koutou whare karakia he mowhiti koura nei tona, he kakahu pai; a ka tomo mai ano he rawakore, he kakahu paru nei tona;

Jakobs 2:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For om det kommer en mann inn i eders forsamling med gullring på fingeren, i skinnende klædning, og det også kommer en fattigmann inn i skitten klædning,

Santiago 2:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia,

Santiago 2:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia (andrajosa),

Santiago 2:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos,

Santiago 2:2 Spanish: Reina Valera 1909
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil,

Santiago 2:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque si en vuestra reunión entra algún varón que trae anillo de oro, vestido de preciosa ropa, y también entra un pobre vestido de vestidura vil,

Tiago 2:2 Bíblia King James Atualizada Português
Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e, ao mesmo tempo, entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas,

Tiago 2:2 Portugese Bible
Porque, se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido.   

Iacob 2:2 Romanian: Cornilescu
Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost;

Иакова 2:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,

Иакова 2:2 Russian koi8r
Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,

James 2:2 Shuar New Testament
Iis, iruntrumna nui shuar Kuφtrintin Kurφ aniyu aweera tura pΘnker iwiarmampra wayashtimpiash. Tura N·nisan Chφkich Kuφtrincha aruta entsaru wayashtimpiash.

Jakobsbrevet 2:2 Swedish (1917)
Om till exempel i eder församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder,

Yakobo 2:2 Swahili NT
Tuseme mtu mmoja ambaye amevaa pete ya dhahabu na mavazi nadhifu anaingia katika mkutano wenu, na papo hapo akaingia mtu maskini aliyevaa mavazi machafu.

Santiago 2:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto, at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak;

Širawt ta iktab Yaqub 2:2 Tawallamat Tamajaq NT
Nǝnna masalan, osan-kawan-du meddan ǝššin daɣ Ǝlkǝnisat-nawan. Iyyan za ǝmǝggergǝs as ǝdnaynat tǝsǝndar n urǝɣ idǝdwan-net, ilsa isǝlsa ǝknanen šihussay, wa hadan amaran talaqqay ilsân irakkan.

ยากอบ 2:2 Thai: from KJV
เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่าน และมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วย

Yakup 2:2 Turkish
Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle, ‹‹Sen şuraya, iyi yere otur››, yoksula da, ‹‹Sen orada dur›› ya da ‹‹Ayaklarımın dibine otur›› derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz?

Яков 2:2 Ukrainian: NT
Коли бо ввійшов у громаду вашу чоловік з золотим перснем, в одежі осяйній, ввійшов же й вбогий в мізерній одежі,

James 2:2 Uma New Testament
Rapa' -na rata hi porumpua-ta hadua tauna to mohincii bulawa pai' moheai to ncola, pai' rata wo'o-hawo hadua tokabu to moheai ronto-na.

Gia-cô 2:2 Vietnamese (1934)
Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa;

James 2:1
Top of Page
Top of Page