Битие 11
Bulgarian
1А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. 2И като потеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. 3И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. 4И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх [да стига] до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. 5А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. 6И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. 7Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. 8Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. 9За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

10Ето Симовото потомство: Сим беше на сто години, а роди Арфаксада две години след потопа; 11а откак роди Арфаксада, Сим живя петстотин години, и роди синове и дъщери.

12Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала; 13а откак роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години, и роди синове и дъщери.

14Сала живя тридесет години и роди Евера; 15а откак роди Евера, Сала живя четиристотин и три години, и роди синове и дъщери.

16Евер живя тридесет и четири години и роди Фалека; 17а откак роди Фалека, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

18Фалек живя тридесет години и роди Рагава; 19а откак роди Рагава, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.

20Рагав живя тридесет и две години и роди Серуха; 21а откак роди Серуха, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.

22Серух живя тридесет години и роди Нахора; 23а откак роди Нахора, Серух живя двеста години и роди синове и дъщери.

24Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара; 25а откак роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.

26Тара живя седемдесет години и роди Аврама, Нахора и Арана.

27Ето потомството и на Тара: Тара роди Аврама, Нахора и Арана; а Аран роди Лота. 28И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. 29И Аврам и Нахор си взеха жени; името на Аврамовата жена бе Сарайя, а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Арана, който [освен че] беше баща на Мелха, беше баща и на Есха. 30А Сарайя беше бездетна, нямаше чадо.

31И Тара взе сина си Аврама и внука си Лота, Арановия син, и снаха си Сарайя, жената на сина си Аврама та излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха в Харан, дето се и заселиха. 32И дните на Тара станаха двеста и пет години; и Тара умря в Харан.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 10
Top of Page
Top of Page