Езекил 27
Bulgarian
1Пак Господното слово дойде към мене и рече: 2И ти сине човешки, дигни плач за Тир, и кажи на Тир:

3Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Иеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост.

4Пределите ти са всред моретата; ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти.

5Направиха всичките дъски [на корабите] ти от санирски елхи; взеха кедри от Ливан за да ти направят мачти.

6Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха седалищата ти от слонова кост и букс от китайските острови.

7От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво, от островите на Елиса, бе покрова ти.

8Жителите на Сидон и на Арвад бяха твоите веслари; твоите мъдри, които бяха в тебе, Тире, бяха кормчиите ти.

9Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе [корабите ти]; всичките морски кораби и моряците им бяха в тебе за да вършат търговията ти.

10Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в тебе окачваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие. 11Арвадските мъже с войската ти бяха изоколо на стените ти, адгамадците на кулите ти; окачваха щитовете си изоколо на стените ти; те направиха съвършена хубостта ти.

12Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; със сребро, желязо, калай и олово търгуваха за твоите стоки. 13Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове. 14Ония от дома Тогарма търгуваха за стоките ти с коне, военни коне и мъски. 15Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови бе в ръката ти: докарваха ти в размяна слонова кост и ебен. 16Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини. 17Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсама. 18Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия, с изобилие от всяко богатство, с хелвонско вино и с бяла вълна. 19Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и [благоуханна] тръстика бяха между стоките ти. 20Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници. 21Аравия и всичките кидарски първенци бяха търговци в тебе, и търгуваха с тебе с агнета, овци и козли. 22Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе, и даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато. 23Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе. 24Тия търгуваха с тебе с отбрани стоки, с бали от синя и везана изработка, и с ковчези богати облекла, вързани с въжа и направени от кедър. [Тия бяха] между търговците ти.

25Тарсийските кораби обикаляха с търговията ти; и ти стана пълен и бе твърде славен всред моретата.

26Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър те разби всред моретата.

27Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха [корабите] ти, разменителите на стоките ти и всичките военни мъже, които са в тебе, с всичкото множество, което е всред тебе, ще паднат всред моретата в деня на погибелта ти.

28Предместията ще се потресат от гласа на писъка на твоите кормчии.

29И всичките веслари, моряците и всичките морски кормчии ще слязат из корабите си, ще застанат на земята,

30и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят пръст на главите си, и ще се валят в пепелта;

31ще оплешивеят съвсем поради тебе, ще се опашат с вретище, и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание.

32И в риданието си ще дигнат плач за тебе, и като плачат за тебе ще рекат: Кой е бил като Тир, който загина всред морето?

33Когато стоките ти излизаха из моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия, ти обогатяваше земните царе.

34Сега като си разбит в моретата, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха всред тебе.

35Всичките жители на островите се удивиха за тебе, и царете им ужасно се уплашиха; лицата им побледняха от страх.

36Търговците между племената подсвирнаха поради тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 26
Top of Page
Top of Page