Езекил 28
Bulgarian
1Пак Господното слово дойде към мене и рече:

2Сине човешки, речи на тирския княз: Така казва Господ Иеова: Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище всред моретата; а пък ти си човек, а не бог, ако и да си поставил сърцето си като, че е Божие сърце;

3(ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива от тебе;

4с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си;

5с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти);

6затова, така казва Господ Иеова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце,

7затова, ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят сабите си против красивите [произведения] на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти;

8ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.

9Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива: Аз съм бог? Но ти си човек, а не бог, в ръката на онзи, който те убива.

10Ще умреш от ръката на чужденците както умират необрязаните; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова.

11При това, Господното слово дойде към мене и рече:

12Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.

13Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.

14Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих [така щото] беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.

15Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.

16От много голямата ти търговия напълниха [всичко] всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!

17Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.

18Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

19Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.

20И Господното слово дойде към мене и рече: 21Сине човешки, насочи лицето си към Сидон, и пророкувай против него като речеш:

22Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще си придобия слава всред тебе; и когато извърша съдби в него, и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

23Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите ще паднат всред него от нож [дошъл] в него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ.

24И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха; и ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.

25Така казва Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от племената, между които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Якова. 26Ще живеят в нея безопасно, да! ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 27
Top of Page
Top of Page