Изход 39
Bulgarian
1И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха светите одежди за Аарона, както Господ заповяда на Моисея.

2Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 3И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка. 4Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края, 5и препаската на ефода от същата [материя] и според неговата направа, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Моисея.

6Изработиха ониксови камъни, закрепени със златни гнездица, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израиля. 7И тури ги на презрамките на ефода, като камъни за спомен на израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

8Направи нагръдника, според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9Четвъртит беше; направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен. 10И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард топаз и смарагд беше първият ред; 11вторият ред: антракс, сапфир и адамант, 12третият ред: лигирий, агат, аметист; 13а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; те бяха закрепени в златни гнездица на местата си. 14И камъните бяха според имената на синовете на Израиля; те бяха дванадесет според техните имена; и на всеки от тях бе изрязано, като на печат, по едно име от дванадесетте племена. 15И на нагръдника направиха венцеобразни верижки, изплетена работа от чисто злато. 16Направиха и две златни гнездица и две златни колелца, и туриха двете колелца на двата края на нагръдника. 17И провряха двете изплетени златни верижки през двете колелца по краищата на нагръдника. 18А [другите] два края на двете изплетени верижки ставиха с двете гнездица, и туриха ги на презрамките на ефода на външната му страна. 19И направиха [още] две златни колелца, които туриха на двата края на нагръдника, на страната му, която е на вътрешната страна на ефода. 20И направиха [още други] две златни колелца, които положиха отдолу на двете страни на ефода, на външната му страна, там гдето краищата му се събират, над препаската на ефода. 21И вързаха нагръдника чрез колелцата му, за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода, така щото нагръдникът да се не отделя от ефода, според както Господ заповяда на Моисея.

22Направи мантията на ефода, тъкана изработка цяла от синьо. 23И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с нашивка около отвора, за да се не дере. 24По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден [висон]. 25И направиха звънци от чисто злато, и туриха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете, 26звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, според както Господ заповяда на Моисея.

27Направиха хитоните за Аарона и за синовете му от висон, тъкана изработка; 28и митрата от висон, великолепните гъжви от висон, ленените гащи от препреден висон; 29и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво и червено, според както Господ заповяда на Моисея.

30Направиха плочицата на светия венец от чисто злато, и написаха на нея писмо като изрязване на печат, Свет Господу. 31И туриха и син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, според както Господ заповяда на Моисея.

32Така се свърши всичката работа на скинията, [сиреч], на шатъра за срещане; и израилтяните направиха всичко, според както Господ заповяда на Моисея; така направиха. 33Тогава донесоха скинията на Моисея, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му и подложките му, 34покривката от червенобоядисани овнешки кожи, и покривката от язовски кожи, и покривателната завеса, 35ковчега [за плочите] на свидетелството, с върлините му и умилостивилището, 36трапезата, всичките й прибори, и хлябовете за приношение, 37чистозлатния светилник, светилата му- светилата, които трябваше да се нагледват, всичките му прибори, и маслото за осветлението, 38златния олтар, мирото за помазване, и благоуханния темян, покривката за входа на шатъра, 39медния олтар с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подложката му, 40завесите за двора, стълбовете му, подложките му, покривката за дворния вход, въжата му, и колчетата му, и всичките прибори за служене в скинията, [сиреч], в шатъра за срещане, 41служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват. 42Напълно както Господ заповяда на Моисея, така извършиха израилтяните цялата работа. 43И Моисей видя цялата работа, и, ето, бяха я извършили, според както заповяда Господ; така бяха я извършили. И Моисей ги благослови.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 38
Top of Page
Top of Page