Изход 38
Bulgarian
1И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакътя дълъг и пет лакътя широк, четвъртит, и три лакътя висок. 2И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед. 3Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците; всичките му прибори направи медни. 4И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, [която е] около олтара отдолу, така щото да стигне до средата на [олтара]. 5Изля и четири колелца за четирите края на медната решетка, които да бъдат влагалища за върлините. 6Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги с мед. 7И провря върлините през колелцата от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи [олтара].

8Направи умивалника от мед, и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужат.

9И направи двора; за южната страна, към пладне, завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакътя; 10стълбовете им бяха двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 11И за северната страна [завесите] бяха сто лакътя [дълги], стълбовете им двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 12После, за западната страна завесите бяха петдесет лакътя [дълги], стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 13И за източната страна, [която гледа] към изток, бяха петдесет лакътя завеси; 14завесите за едната страна на [входа] бяха [дълги] петнадесет лакътя, стълбовете им три и подложките им три; 15така и за другата им страна; и от двете страни на дворния вход завесите бяха петнадесет лакътя [дълги], стълбовете им три и подложките им три. 16Всичките завеси около двора бяха от препреден висон. 17Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълбове на двора бяха опасани със сребро. 18Покривката за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината й беше двадесет лакътя, а височината на шир пет лакътя, както завесите на двора; 19и стълбовете им бяха четири и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани [със сребро], и връзките им сребърни. 20Всичките колчета на скинията и около двора бяха медни.

21Това е сборът на [вещите за] скинията, сиреч, за скинията [за плочите] на свидетелството, както, според Моисеевото повеление, се изброиха чрез Итамара, син на свещеника Аарона, за служенето на Левитите. 22Веселеил син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Моисея; 23и с него беше Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.

24Всичкото злато, което се употреби за изработването на цялата работа на светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището. 25И среброто от [данъка наложен върху] преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището,- 26[данък от] един веках на глава, [сиреч], половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, [то ест, ония които бяха] на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 27От среброто на стоте таланта изляха се подложките на светилището и подложките на [стълбовете] за завесата- сто подложки от сто таланта,- един талант за една подложка. 28И от хилядата седемстотин седемдесет и пет [сикъла] направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. 29А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла. 30От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него, с всичките олтарски прибори, 31подложките за [стълбовете] около двора, и подложките за дворовия вход, всичките колчета на скинията, и всичките колчета за двора наоколо.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 37
Top of Page
Top of Page