Изход 37
Bulgarian
1И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 2Обкова го отвътре и отвън с чисто злато, и направи му златен венец наоколо. 3И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна. 4Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги със злато. 5И провря върлините през колелцата от страните на ковчега за да се носи ковчегът. 6И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. 7И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището, 8един херувим на единия край, и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края. 9И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха [обърнати] лицата на херувимите.

10И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока. 11Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо. 12Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й. 13И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе. 14До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата. 15Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях. 16И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията.

17И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него. 18Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника, от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна. 19На единия клон имаше три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника. 20И на [стъблото] на светилника имаше четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им. 21И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под [първите] два клона една топчица, под [вторите] два клона една топчица [и] под [третите] два клона една топчица. 22Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато. 23И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато. 24От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

25И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него. 26Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо. 27А под венеца му му направи две златни колелца, близо при двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях. 28Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги със злато. 29И направи светото миро за помазване, и чистия благоуханен темян, според изкуството на мироварец.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 36
Top of Page
Top of Page