Изход 36
Bulgarian
1[Моисей каза още]: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.

2Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши; 3и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси, 4всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше, 5та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши. 6Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече. 7Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.

8И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими. 9Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка. 10И скачи петте завеси една с друга, и [другите] пет завеси скачи една с друга. 11И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от [първите] скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 12Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга. 13Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.

14После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи; 15дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка. 16И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно. 17И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от [първите] скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше [последна] от вторите скачени завеси. 18Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло. 19И направи покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

20И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени. 21Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина. 22Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията. 23И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне; 24и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа, и две подложки под друга дъска, за двата й шипа. 25Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски, 26и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска. 27А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски. 28И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна. 29Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете [дъски] на двата ъгъла. 30Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

31И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията, 32пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 33И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край. 34И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.

35И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими. 36И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки. 37Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон, 38и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 35
Top of Page
Top of Page