1 Йоаново 3
Bulgarian
1Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а [такива] и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. 3И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

4Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие; 5и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. 6Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. 7Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и [Христос] е праведен. 8Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. 9Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 10По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.

11Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго; 12[и да не бъдем] както Каин, [който] беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.

13Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. 14Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. 15Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. 16От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята, 17Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? 18Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. 19От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него, 20относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. 21Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога: 22и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.

23И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал. 24И който пази неговите заповеди, пребъдва в [Бога] и [Бог] в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 John 2
Top of Page
Top of Page