1 Йоаново 2
Bulgarian
1Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. 2Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за [греховете на] целия свят.

3И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. 4Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него. 5Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. 6Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил [Христос].

7Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. 8Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети. 9Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината. 10Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. 11А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

12Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. 13Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца. 14Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

15Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 16Защото всичко що е в света,- похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота,- не е от Отца, но е от света; 17и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

18Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 19От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но [излязоха], за да стане явно, че те всички не са от нас. 20А вие сте помазани от Светия и знаете всичко. 21Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и [разбирате], че никаква лъжа не е от истината. 22Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 23Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца. 24А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25И обещанието, което Той ни даде е това- вечен живот.

26Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят; 27а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило [да правите].

28Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. 29Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 John 1
Top of Page
Top of Page