1 John 2:28
New International Version
And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming.

New Living Translation
And now, dear children, remain in fellowship with Christ so that when he returns, you will be full of courage and not shrink back from him in shame.

English Standard Version
And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.

Berean Study Bible
And now, little children, remain in Christ, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming.

New American Standard Bible
Now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming.

King James Bible
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

Holman Christian Standard Bible
So now, little children, remain in Him, so that when He appears we may have boldness and not be ashamed before Him at His coming.

International Standard Version
Even now, little children, abide in him. Then, when he appears, we will have confidence and will not turn away from him in shame when he comes.

NET Bible
And now, little children, remain in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink away from him in shame when he comes back.

Aramaic Bible in Plain English
And now my children, abide in him, that when he is revealed, we shall not be ashamed before him, but we shall have boldness at his arrival.

GOD'S WORD® Translation
Now, dear children, live in Christ. Then, when he appears we will have confidence, and when he comes we won't turn from him in shame.

Jubilee Bible 2000
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming.

King James 2000 Bible
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

American King James Version
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

American Standard Version
And now, my little children, abide in him; that, if he shall be manifested, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.

Douay-Rheims Bible
And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be confounded by him at his coming.

Darby Bible Translation
And now, children, abide in him, that if he be manifested we may have boldness, and not be put to shame from before him at his coming.

English Revised Version
And now, my little children, abide in him; that, if he shall be manifested, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.

Webster's Bible Translation
And now, little children, abide in him; that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

Weymouth New Testament
And now, dear children, continue in union with Him; so that, if He re-appears, we may have perfect confidence, and may not shrink away in shame from His presence at His Coming.

World English Bible
Now, little children, remain in him, that when he appears, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.

Young's Literal Translation
And now, little children, remain in him, that when he may be manifested, we may have boldness, and may not be ashamed before him, in his presence;

1 Johannes 2:28 Afrikaans PWL
Bly nou in Hom, my kinders sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie skaam van Hom af wegdraai by Sy koms nie.

1 Gjonit 2:28 Albanian
Edhe tani, djema, qëndroni në të që, kur të shfaqet ai, ne të mund të kemi besim, dhe në ardhjen e tij të mos turpërohemi para Tij.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 2:28 Arabic: Smith & Van Dyke
والآن ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى اذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:28 Armenian (Western): NT
Ուրեմն հիմա, որդեակնե՛ր, բնակեցէ՛ք իր մէջ, որպէսզի երբ ինք երեւնայ՝ համարձակութիւն ունենանք, ու չամչնանք իրմէ իր գալուստին ատենը:

1 S. Ioannec. 2:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orain bada, ene haourtoác, çaudete hartan: aguer dadinean assegurança dugunçát, eta haren aitzinean confus ezgarençát haren aduenimenduan.

Dyr Johanns A 2:28 Bavarian
Und ietz, meine Kinder, bleibtß in iem, däß myr nix zo n Scheuhen habnd und nit bloed daasteend, wenn yr widerkimmt!

1 Йоаново 2:28 Bulgarian
Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如今,孩子們哪,你們當住在他裡面,好使他顯現的時候,我們可以坦然無懼,他來臨的時候,我們可以在他面前不至於蒙羞。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如今,孩子们哪,你们当住在他里面,好使他显现的时候,我们可以坦然无惧,他来临的时候,我们可以在他面前不至于蒙羞。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
小子們哪,你們要住在主裡面。這樣,他若顯現,我們就可以坦然無懼,當他來的時候在他面前也不至於慚愧。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
小子们哪,你们要住在主里面。这样,他若显现,我们就可以坦然无惧,当他来的时候在他面前也不至于惭愧。

約 翰 一 書 2:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
小 子 們 哪 , 你 們 要 住 在 主 裡 面 。 這 樣 , 他 若 顯 現 , 我 們 就 可 以 坦 然 無 懼 ; 當 他 來 的 時 候 , 在 他 面 前 也 不 至 於 慚 愧 。

約 翰 一 書 2:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
小 子 们 哪 , 你 们 要 住 在 主 里 面 。 这 样 , 他 若 显 现 , 我 们 就 可 以 坦 然 无 惧 ; 当 他 来 的 时 候 , 在 他 面 前 也 不 至 於 惭 愧 。

Prva Ivanova poslanica 2:28 Croatian Bible
I sada, dječice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku.

První Janův 2:28 Czech BKR
A nyní, synáčkové, zůstávejtež v něm, abychom, když by se ukázal, smělé doufání měli, a nebyli zahanbeni od něho v čas příchodu jeho.

1 Johannes 2:28 Danish
Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, naar han aabenbares, kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham ved hans Tilkommelse.

1 Johannes 2:28 Dutch Staten Vertaling
En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ· ἵνα ὅταν φανερωθῇ, ἔχωμεν παρρησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ὅταν φανερωθῇ ἔχωμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
καί νῦν τεκνίον μένω ἐν αὐτός ἵνα ἐάν φανερόω ἔχω παῤῥησία καί μή αἰσχύνομαι ἀπό αὐτός ἐν ὁ παρουσία αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ· ἵνα ὅταν φανερωθῇ ἔχῶμεν παρρησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ὅταν φανερωθῇ ἔχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα εαν φανερωθη σχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα εαν φανερωθη σχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα οταν φανερωθη εχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και νυν, τεκνια, μενετε εν αυτω· ινα οταν φανερωθη εχωμεν παρρησιαν, και μη αισχυνθωμεν απ αυτου, εν τη παρουσια αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα οταν φανερωθη εχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα εαν φανερωθη σχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai nyn, teknia, menete en autō, hina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischynthōmen ap’ autou en tē parousia autou.

Kai nyn, teknia, menete en auto, hina ean phanerothe schomen parresian kai me aischynthomen ap’ autou en te parousia autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai nyn, teknia, menete en autō, hina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischynthōmen ap' autou en tē parousia autou.

Kai nyn, teknia, menete en auto, hina ean phanerothe schomen parresian kai me aischynthomen ap' autou en te parousia autou.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina ean phanerOthE schOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina otan phanerōthē echōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina otan phanerOthE echOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina otan phanerōthē echōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina otan phanerOthE echOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina otan phanerōthē echōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina otan phanerOthE echOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Westcott/Hort - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina ean phanerOthE schOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai nun teknia menete en autō ina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou

kai nun teknia menete en autO ina ean phanerOthE schOmen parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en tE parousia autou

1 János 2:28 Hungarian: Karoli
És most, fiacskáim, maradjatok õ benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk elõtte az õ eljövetelekor.

De Johano 1 2:28 Esperanto
Kaj nun, infanetoj, restu en li; por ke, se li elmontrigxos, ni havu kuragxon, kaj ne hontu antaux li cxe lia alveno.

Toinen Johanneksen kirje 2:28 Finnish: Bible (1776)
Ja nyt, lapsukaiseni, pysykäät hänessä: että kuin hän ilmestyy, meillä olis turva, ettemme hänen edessänsä häpiään tulisi hänen tulemisessansa.

1 Jean 2:28 French: Darby
Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifeste, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue.

1 Jean 2:28 French: Louis Segond (1910)
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.

1 Jean 2:28 French: Martin (1744)
Maintenant donc, mes petits enfants, demeurez en lui ; afin que quand il apparaîtra, nous ayons assurance, et que nous ne soyons point confus de sa présence, à sa venue.

1 Johannes 2:28 German: Modernized
Und nun, Kindlein, bleibet bei ihm, auf daß, wenn er offenbaret wird, daß wir Freudigkeit haben und nicht zuschanden werden vor ihm in seiner Zukunft.

1 Johannes 2:28 German: Luther (1912)
Und nun, Kindlein, bleibet bei ihm, auf daß, wenn er offenbart wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor ihm bei seiner Zukunft.

1 Johannes 2:28 German: Textbibel (1899)
Und nun Kinder, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, Zuversicht haben, und nicht von seiner Seite beschämt werden bei seiner Ankunft.

1 Giovanni 2:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed ora, figliuoletti, dimorate in lui, affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e alla sua venuta non abbiam da ritrarci da lui, coperti di vergogna.

1 Giovanni 2:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora dunque, figlioletti, dimorate in lui, acciocchè, quando egli sarà apparito, abbiam confidanza, e non siamo confusi per la sua presenza, nel suo avvenimento.

1 YOH 2:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sekarang ini, hai anak-anakku, tinggallah kamu di dalam Dia, supaya apabila Ia nyata kelak, kita beroleh keluasan hati, dan tiada malu di hadapan Dia pada masa kedatangan-Nya.

1 John 2:28 Kabyle: NT
Ihi tura ay arrac imeẓyanen ṭṭfet di Lmasiḥ iwakken asm'ara d-iban a nesɛu lețkal, ur nțeffer ara fell-as si lḥecma ass n tuɣalin-is.

요한일서 2:28 Korean
자녀들아 이제 그 안에 거하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그의 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라

I Ioannis 2:28 Latin: Vulgata Clementina
Et nunc, filioli, manete in eo : ut cum apparuerit, habeamus fiduciam, et non confundamur ab eo in adventu ejus.

Jāņa 1 vēstule 2:28 Latvian New Testament
Un tagad, bērniņi, palieciet Viņā, lai, kad Viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un, Viņam atnākot, mēs netiktu no Viņa apkaunoti.

Pirmasis Jono laiðkas 2:28 Lithuanian
Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite Jame, kad, kai Jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimą ir, kai Jis ateis, nebūtume prieš Jį sugėdinti.

1 John 2:28 Maori
Na inaianei, e nga tamariki nohinohi, kia mau ki roto ki a ia; kia whai maiatanga ai tatou ina puta mai ia, kei whakama hoki ki a ia ina tae mai ia.

1 Johannes 2:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

1 Juan 2:28 Spanish: La Biblia de las Américas
Y ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de El avergonzados en su venida.

1 Juan 2:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y ahora, hijos, permanezcan en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de El avergonzados en Su venida.

1 Juan 2:28 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ahora, hijitos, permaneced en Él; para que cuando Él apareciere, tengamos confianza, y no seamos avergonzados delante de Él en su venida.

1 Juan 2:28 Spanish: Reina Valera 1909
Y ahora, hijitos, perseverad en él; para que cuando apareciere, tengamos confianza, y no seamos confundidos de él en su venida.

1 Juan 2:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza, y no seamos confundidos de él en su venida.

1 João 2:28 Bíblia King James Atualizada Português
Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando Ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda.

1 João 2:28 Portugese Bible
E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda.   

1 Ioan 2:28 Romanian: Cornilescu
Şi acum, copilaşilor, rămîneţi în El, pentruca atunci cînd Se va arăta El, să avem îndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămînem de ruşine şi depărtaţi de El.

1-e Иоанна 2:28 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.

1-e Иоанна 2:28 Russian koi8r
Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.

1 John 2:28 Shuar New Testament
Yamaikia, uchiru, Krφstujai tuke tsaninkrum wekasatarum. Nu T·rakrikia Nii Tßmatai natsamtsuk ti shiir inkiunaiktatji.

1 Johannesbrevet 2:28 Swedish (1917)
Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

1 Yohana 2:28 Swahili NT
Naam, watoto, kaeni ndani yake kusudi wakati atakapotokea tuwe hodari bila kuwa na sababu ya kujificha kwa aibu Siku ya kuja kwake.

1 Juan 2:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 2:28 Tawallamat Tamajaq NT
Bararan-in akniwat tassaq d Ǝlmǝsix, ǝddi as du-z-inǝfilǝl da nǝkkâs aššak fǝl man-nana, wǝr dǝr-ǝs nǝnamaggag, wǝr nǝkarakad ɣur assa-net.

1 ยอห์น 2:28 Thai: from KJV
และบัดนี้ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย จงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราทั้งหลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจำเพาะพระองค์เมื่อพระองค์จะเสด็จมา

1 Yuhanna 2:28 Turkish
Evet, yavrularım, şimdi Mesihte yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde Onun önünde utanmayalım.

1 Йоаново 2:28 Ukrainian: NT
Так, дїточки, пробувайте в Ньому, щоб, коли явить ся, була у нас одвага, і не осоромились перед Ним при Його приході.

1 John 2:28 Uma New Testament
Kakaliliua-na ana' -ana' -ku, tida-mokoi hintuwu' hante Kristus, bona ane rata nculii' -ipi mpai', daho' -tamo mponyanyo-i, uma-ta mpai' me'ea' nakaratai.

1 Giaêng 2:28 Vietnamese (1934)
Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến.

1 John 2:27
Top of Page
Top of Page