1 John 3:6
New International Version
No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.

New Living Translation
Anyone who continues to live in him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is.

English Standard Version
No one who abides in him keeps on sinning; no one who keeps on sinning has either seen him or known him.

Berean Study Bible
No one who remains in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has seen Him or known Him.

New American Standard Bible
No one who abides in Him sins; no one who sins has seen Him or knows Him.

King James Bible
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.

Holman Christian Standard Bible
Everyone who remains in Him does not sin; everyone who sins has not seen Him or known Him.

International Standard Version
No one who remains in union with him keeps on sinning. The one who keeps on sinning hasn't seen him or known him.

NET Bible
Everyone who resides in him does not sin; everyone who sins has neither seen him nor known him.

Aramaic Bible in Plain English
No one who remains in him commits sin, and no one who sins has seen him, neither has he known him.

GOD'S WORD® Translation
Those who live in Christ don't go on sinning. Those who go on sinning haven't seen or known Christ.

Jubilee Bible 2000
Whosoever abides in him does not sin: whosoever sins has not seen him or known him.

King James 2000 Bible
Whosoever abides in him sins not: whosoever sins has not seen him, neither known him.

American King James Version
Whoever stays in him sins not: whoever sins has not seen him, neither known him.

American Standard Version
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither knoweth him.

Douay-Rheims Bible
Whosoever abideth in him, sinneth not; and whosoever sinneth, hath not seen him, nor known him.

Darby Bible Translation
Whoever abides in him, does not sin: whoever sins, has not seen him or known him.

English Revised Version
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither knoweth him.

Webster's Bible Translation
Whoever abideth in him sinneth not: whoever sinneth hath not seen him, neither known him.

Weymouth New Testament
No one who continues in union with Him lives in sin: no one who lives in sin has seen Him or knows Him.

World English Bible
Whoever remains in him doesn't sin. Whoever sins hasn't seen him, neither knows him.

Young's Literal Translation
every one who is remaining in him doth not sin; every one who is sinning, hath not seen him, nor known him.

1 Johannes 3:6 Afrikaans PWL
Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat aanhou sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie.

1 Gjonit 3:6 Albanian
Kush qëndron në të nuk mëkaton; kush mëkaton nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 3:6 Arabic: Smith & Van Dyke
كل من يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:6 Armenian (Western): NT
Ո՛վ որ կը բնակի անոր մէջ՝ չի մեղանչեր. ո՛վ որ մեղանչէ, տեսած չէ զայն ու ճանչցած չէ զայն:

1 S. Ioannec. 3:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hura baithan egoiten denec eztu bekaturic eguiten: norc-ere bekatu eguiten baitu, eztu ikussi hura, eta eztu eçagutu hura.

Dyr Johanns A 3:6 Bavarian
Wer in iem bleibt, der sündigt nit; denn ayn Ieds, wo weitersündigt, haat n aau nit gseghn und kennt n nit.

1 Йоаново 3:6 Bulgarian
Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
凡是住在基督裡面的,就不繼續犯罪;凡是繼續犯罪的,就未曾看到他,也未曾認識他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
凡是住在基督里面的,就不继续犯罪;凡是继续犯罪的,就未曾看到他,也未曾认识他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡住在他裡面的,就不犯罪;凡犯罪的,是未曾看見他,也未曾認識他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡住在他里面的,就不犯罪;凡犯罪的,是未曾看见他,也未曾认识他。

約 翰 一 書 3:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 住 在 他 裡 面 的 , 就 不 犯 罪 ; 凡 犯 罪 的 , 是 未 曾 看 見 他 , 也 未 曾 認 識 他 。

約 翰 一 書 3:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 住 在 他 里 面 的 , 就 不 犯 罪 ; 凡 犯 罪 的 , 是 未 曾 看 见 他 , 也 未 曾 认 识 他 。

Prva Ivanova poslanica 3:6 Croatian Bible
Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.

První Janův 3:6 Czech BKR
Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.

1 Johannes 3:6 Danish
Hver den, som bliver i ham, synder ikke; hver den, som synder, har ikke set ham og kender ham ej heller.

1 Johannes 3:6 Dutch Staten Vertaling
Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.

Nestle Greek New Testament 1904
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτόν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
πᾶς ὁ ἐν αὐτός μένω οὐ ἁμαρτάνω πᾶς ὁ ἁμαρτάνω οὐ ὁράω αὐτός οὐδέ γινώσκω αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει· πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον, ουδε εγνωκεν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πας ο εν αυτω μενων ουχ αμαρτανει πας ο αμαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pas ho en autō menōn ouch hamartanei; pas ho hamartanōn ouch heōraken auton oude egnōken auton.

pas ho en auto menon ouch hamartanei; pas ho hamartanon ouch heoraken auton oude egnoken auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pas ho en autō menōn ouch hamartanei; pas ho hamartanōn ouch heōraken auton oude egnōken auton.

pas ho en auto menon ouch hamartanei; pas ho hamartanon ouch heoraken auton oude egnoken auton.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Westcott/Hort - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton

pas o en autO menOn ouch amartanei pas o amartanOn ouch eOraken auton oude egnOken auton

1 János 3:6 Hungarian: Karoli
A ki õ benne marad, egy sem esik bûnbe; a ki bûnbe esik, egy sem látta õt, sem meg nem ismerte õt.

De Johano 1 3:6 Esperanto
CXiu, kiu restas en li, ne pekas; cxiu pekanto lin ne vidis, nek lin konas.

Toinen Johanneksen kirje 3:6 Finnish: Bible (1776)
Jokainen, joka hänessä pysyy, ei hän syntiä tee; mutta jokainen, joka syntiä tekee, ei se ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.

1 Jean 3:6 French: Darby
Quiconque demeure en lui ne peche pas; quiconque peche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu.

1 Jean 3:6 French: Louis Segond (1910)
Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu.

1 Jean 3:6 French: Martin (1744)
Quiconque demeure en lui, ne pèche point : quiconque pèche, ne l'a point vu, ni ne l'a point connu.

1 Johannes 3:6 German: Modernized
Wer in ihm bleibet, der sündiget nicht; wer da sündiget, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.

1 Johannes 3:6 German: Luther (1912)
Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.

1 Johannes 3:6 German: Textbibel (1899)
Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt.

1 Giovanni 3:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chiunque dimora in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha veduto, né l’ha conosciuto.

1 Giovanni 3:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chiunque dimora in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha veduto, e non l’ha conosciuto.

1 YOH 3:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Barangsiapa yang tinggal di dalam Dia, tiadalah berbuat dosa; maka barangsiapa yang berbuat dosa, belum nampak Dia dan belum kenal Dia.

1 John 3:6 Kabyle: NT
Kra n win yeṭṭfen deg-s ixeṭṭu i ddnub ; kra n win yețɛicin di ddnub ur t-iwala ur t-yessin.

요한일서 3:6 Korean
그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라

I Ioannis 3:6 Latin: Vulgata Clementina
Omnis qui in eo manet, non peccat : et omnis qui peccat, non vidit eum, nec cognovit eum.

Jāņa 1 vēstule 3:6 Latvian New Testament
Katrs, kas paliek Viņā, negrēko; un katrs, kas grēko, nav Viņu redzējis, nav arī Viņu pazinis.

Pirmasis Jono laiðkas 3:6 Lithuanian
Kas pasilieka Jame, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis Jo neregėjo ir nepažino.

1 John 3:6 Maori
Ko te tangata e mau ana i roto i a ia e kore e hara: ko te tangata e hara ana, kahore i kite i a ia, kahore ano i matau ki a ia.

1 Johannes 3:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.

1 Juan 3:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Todo el que permanece en El, no peca; todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido.

1 Juan 3:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Todo el que permanece en El, no peca. Todo el que peca, ni Lo ha visto ni Lo ha conocido.

1 Juan 3:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Todo aquel que permanece en Él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.

1 Juan 3:6 Spanish: Reina Valera 1909
Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.

1 Juan 3:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.

1 João 3:6 Bíblia King James Atualizada Português
Todo aquele que permanece nele não vive pecando; toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu.

1 João 3:6 Portugese Bible
Todo o que permanece nele não vive pecando; todo o que vive pecando não o viu nem o conhece.   

1 Ioan 3:6 Romanian: Cornilescu
Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut.

1-e Иоанна 3:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не позналЕго.

1-e Иоанна 3:6 Russian koi8r
Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его.

1 John 3:6 Shuar New Testament
Tuma asamtai shuar Niijiai tsanin Wekßa nuka tunaanum wekaatsui. Antsu shuar tunaanum wekaakka nu shuar Krφstun Wßinchaiti, N·nisan nΘkachuiti.

1 Johannesbrevet 3:6 Swedish (1917)
Var och en som förbliver i honom, han syndar icke; var och en som syndar, han har icke sett honom och icke lärt känna honom.

1 Yohana 3:6 Swahili NT
Basi, kila aishiye katika muungano na Kristo hatendi dhambi; lakini kila mtu atendaye dhambi hakupata kamwe kumwona, wala kumjua Kristo.

1 Juan 3:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 3:6 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi wa dǝr-ǝs irtayan imǝzzay d igi ǝn bakkadan, mišan wa tan-itaggin wǝdi wǝr issen Ɣaysa za wǝr igra awa imos.

1 ยอห์น 3:6 Thai: from KJV
คนใดที่อาศัยอยู่ในพระองค์ คนนั้นไม่ได้กระทำบาป ผู้ใดที่กระทำบาป ผู้นั้นยังไม่ได้เห็นพระองค์ และยังไม่ได้รู้จักพระองค์

1 Yuhanna 3:6 Turkish
Mesihte yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen Onu ne görmüştür, ne de tanımıştır.

1 Йоаново 3:6 Ukrainian: NT
Кожен, хто у Ньому пробувае, не грішить; кожен, хто, грішить, не бачив Його, ні пізнав Його.

1 John 3:6 Uma New Testament
Jadi', hawe'ea tauna to tida hintuwu' hante Hi'a, uma-rapa mpobabehi jeko'. Hawe'ea tauna to mpobabehi jeko' oa', uma-ra mpohiloi-i pai' uma-ra mpo'incai-i.

1 Giaêng 3:6 Vietnamese (1934)
Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

1 John 3:5
Top of Page
Top of Page