1 John 3:9
New International Version
No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them; they cannot go on sinning, because they have been born of God.

New Living Translation
Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning, because God's life is in them. So they can't keep on sinning, because they are children of God.

English Standard Version
No one born of God makes a practice of sinning, for God’s seed abides in him; and he cannot keep on sinning, because he has been born of God.

Berean Study Bible
Anyone born of God refuses to practice sin, because God’s seed abides in him; he cannot go on sinning, because he has been born of God.

New American Standard Bible
No one who is born of God practices sin, because His seed abides in him; and he cannot sin, because he is born of God.

King James Bible
Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

Holman Christian Standard Bible
Everyone who has been born of God does not sin, because His seed remains in him; he is not able to sin, because he has been born of God.

International Standard Version
No one who has been born from God practices sin, because God's seed abides in him. Indeed, he cannot go on sinning, because he has been born from God.

NET Bible
Everyone who has been fathered by God does not practice sin, because God's seed resides in him, and thus he is not able to sin, because he has been fathered by God.

Aramaic Bible in Plain English
No one who is begotten from God commits sin, because his seed is in him and he is not able to sin because he has been begotten from God.

GOD'S WORD® Translation
Those who have been born from God don't live sinful lives. What God has said lives in them, and they can't live sinful lives. They have been born from God.

Jubilee Bible 2000
Whosoever is born of God does not commit sin; for his seed remains in him; and he cannot sin, because he is born of God.

King James 2000 Bible
Whosoever is born of God does not commit sin; for his nature remains in him: and he cannot sin, because he is born of God.

American King James Version
Whoever is born of God does not commit sin; for his seed remains in him: and he cannot sin, because he is born of God.

American Standard Version
Whosoever is begotten of God doeth no sin, because his seed abideth in him: and he cannot sin, because he is begotten of God.

Douay-Rheims Bible
Whosoever is born of God, commmitteth not sin: for his seed abideth in him, and he can not sin, because he is born of God.

Darby Bible Translation
Whoever has been begotten of God does not practise sin, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he has been begotten of God.

English Revised Version
Whosoever is begotten of God doeth no sin, because his seed abideth in him: and he cannot sin, because he is begotten of God.

Webster's Bible Translation
Whoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

Weymouth New Testament
No one who is a child of God is habitually guilty of sin. A God-given germ of life remains in him, and he cannot habitually sin--because he is a child of God.

World English Bible
Whoever is born of God doesn't commit sin, because his seed remains in him; and he can't sin, because he is born of God.

Young's Literal Translation
every one who hath been begotten of God, sin he doth not, because his seed in him doth remain, and he is not able to sin, because of God he hath been begotten.

1 Johannes 3:9 Afrikaans PWL
Almal wat uit God gebore is, doen nie sonde nie omdat Sy Saad in hom bly en hy kan nie aanhou sondig nie, want hy is uit God gebore.

1 Gjonit 3:9 Albanian
Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë sepse lindi nga Perëndia.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 3:9 Arabic: Smith & Van Dyke
كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:9 Armenian (Western): NT
Ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ մեղք չի գործեր, որովհետեւ անոր սերմը կը մնայ իր մէջ. ու չի կրնար մեղանչել, քանի որ Աստուծմէ ծնած է:

1 S. Ioannec. 3:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Nor-ere iayo içan baita Iaincoaganic, harc bekaturic eztu eguiten: ecen haren hacia haina baithan dago, eta ecin daidi bekaturic, ceren Iaincoaganic iayo içan baita.

Dyr Johanns A 3:9 Bavarian
Ayn Ieds, dös wo von n Herrgot stammt, sündigt niemer, weil dyr Gottesgeist in iem bleibt. Er kan nit sünddn, weil yr von n Herrgot stammt.

1 Йоаново 3:9 Bulgarian
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
凡是由神所生的,不繼續犯罪,因為神的種子住在他裡面;他也不能繼續犯罪,因為他是由神所生的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
凡是由神所生的,不继续犯罪,因为神的种子住在他里面;他也不能继续犯罪,因为他是由神所生的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡從神生的,就不犯罪,因神的道存在他心裡;他也不能犯罪,因為他是由神生的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡从神生的,就不犯罪,因神的道存在他心里;他也不能犯罪,因为他是由神生的。

約 翰 一 書 3:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 從 神 生 的 , 就 不 犯 罪 , 因 神 的 道 ( 原 文 作 種 ) 存 在 他 心 裡 ; 他 也 不 能 犯 罪 , 因 為 他 是 由 神 生 的 。

約 翰 一 書 3:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 从 神 生 的 , 就 不 犯 罪 , 因 神 的 道 ( 原 文 作 种 ) 存 在 他 心 里 ; 他 也 不 能 犯 罪 , 因 为 他 是 由 神 生 的 。

Prva Ivanova poslanica 3:9 Croatian Bible
Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.

První Janův 3:9 Czech BKR
Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.

1 Johannes 3:9 Danish
Hver den, som er født af Gud, gør ikke Synd, fordi hans Sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.

1 Johannes 3:9 Dutch Staten Vertaling
Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Nestle Greek New Testament 1904
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.

Westcott and Hort 1881
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

Greek Orthodox Church 1904
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.

Tischendorf 8th Edition
πᾶς ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός ἁμαρτία οὐ ποιέω ὅτι σπέρμα αὐτός ἐν αὐτός μένω καί οὐ δύναμαι ἁμαρτάνω ὅτι ἐκ ὁ θεός γεννάω

Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

Stephanus Textus Receptus 1550
πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πας ο γεγεννημενος εκ του Θεου αμαρτιαν ου ποιει, οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει· και ου δυναται αμαρτανειν, οτι εκ του Θεου γεγεννηται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πας ο γεγεννημενος εκ του θεου αμαρτιαν ου ποιει οτι σπερμα αυτου εν αυτω μενει και ου δυναται αμαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Pas ho gegennēmenos ek tou Theou hamartian ou poiei, hoti sperma autou en autō menei; kai ou dynatai hamartanein, hoti ek tou Theou gegennētai.

Pas ho gegennemenos ek tou Theou hamartian ou poiei, hoti sperma autou en auto menei; kai ou dynatai hamartanein, hoti ek tou Theou gegennetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Pas ho gegennēmenos ek tou theou hamartian ou poiei, hoti sperma autou en autō menei, kai ou dynatai hamartanein, hoti ek tou theou gegennētai.

Pas ho gegennemenos ek tou theou hamartian ou poiei, hoti sperma autou en auto menei, kai ou dynatai hamartanein, hoti ek tou theou gegennetai.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Westcott/Hort - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai

pas o gegennEmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autO menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennEtai

1 János 3:9 Hungarian: Karoli
Senki sem cselekszik bûnt, a ki az Istentõl született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bûnt, mivelhogy Istentõl született.

De Johano 1 3:9 Esperanto
CXiu, kiu naskigxis de Dio, ne faras pekon, cxar lia semo restas en li; kaj li ne povas peki, cxar li naskigxis de Dio.

Toinen Johanneksen kirje 3:9 Finnish: Bible (1776)
Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee; sillä hänen siemenensä pysyy hänessä, ja ei hän taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.

1 Jean 3:9 French: Darby
Quiconque est ne de Dieu ne pratique pas le peche, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pecher, parce qu'il est ne de Dieu.

1 Jean 3:9 French: Louis Segond (1910)
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.

1 Jean 3:9 French: Martin (1744)
Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché; car la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.

1 Johannes 3:9 German: Modernized
Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde; denn sein Same bleibet bei ihm, und kann nicht sündigen; denn er ist von Gott geboren.

1 Johannes 3:9 German: Luther (1912)
Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm; und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren.

1 Johannes 3:9 German: Textbibel (1899)
Jeder, der aus Gott gezeugt ist, thut nicht Sünde, weil sein Same in ihm bleibt, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist.

1 Giovanni 3:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d’Esso dimora in lui; e non può peccare perché è nato da Dio.

1 Giovanni 3:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chiunque è nato da Dio, non fa peccato; perciocchè il seme d’esso dimora in lui; e non può peccare, perciocchè è nato da Dio.

1 YOH 3:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Barangsiapa yang berasal daripada Allah, tiadalah berbuat dosa, karena benih Allah tinggal di dalam orang itu; maka tiada dapat ia berbuat dosa, karena ia berasal daripada Allah.

1 John 3:9 Kabyle: NT
Kra n wid yellan d arraw n Ṛebbi ur țɛicin ara di ddnub, axaṭer tudert i d-itekken s ɣuṛ Sidi Ṛebbi tella deg-sen ; ur zmiren ara ad ɛicen di ddnub imi s ɣuṛ Ṛebbi i d-ɛawden talalit.

요한일서 3:9 Korean
하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났음이라

I Ioannis 3:9 Latin: Vulgata Clementina
Omnis qui natus est ex Deo, peccatum non facit : quoniam semen ipsius in eo manet, et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est.

Jāņa 1 vēstule 3:9 Latvian New Testament
Katrs, kas no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek tanī; un tas nevar grēkot, jo no Dieva dzimis.

Pirmasis Jono laiðkas 3:9 Lithuanian
Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš Dievo.

1 John 3:9 Maori
Ko te tangata kua whanau i te Atua e kore e mea i te hara; no te mea e mau ana tana purapura i roto i a ia; e kore hoki e ahei i a ia te hara, no te mea kua whanau ia i te Atua.

1 Johannes 3:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

1 Juan 3:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

1 Juan 3:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ninguno que es nacido (engendrado) de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios.

1 Juan 3:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Todo aquel que es nacido de Dios, no peca, porque su simiente permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

1 Juan 3:9 Spanish: Reina Valera 1909
Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

1 Juan 3:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

1 João 3:9 Bíblia King James Atualizada Português
Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus.

1 João 3:9 Portugese Bible
Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente; porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus.   

1 Ioan 3:9 Romanian: Cornilescu
Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămînţa Lui rămîne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1-e Иоанна 3:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не можетгрешить, потому что рожден от Бога.

1-e Иоанна 3:9 Russian koi8r
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

1 John 3:9 Shuar New Testament
Shuar nekas Yusjai akiinia nu tunaanum wekaatsui. Yusa uchiri asa Yusa iwiaakmarijiai wekaawai. Tuma asa tunaanum tuke wekaatsui.

1 Johannesbrevet 3:9 Swedish (1917)
Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.

1 Yohana 3:9 Swahili NT
Kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, maana anayo hali ya kimungu ndani yake; hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu.

1 Juan 3:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 3:9 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan kul wa imosan barar ǝn Mǝššina wǝr itǝggu ibakkadan fǝlas tǝmǝddurt ta du-tǝfalat Mǝššina tǝha iman-net. Wǝr ifreg igi ǝn bakkadan fǝlas barar ǝn Mǝššina a imos.

1 ยอห์น 3:9 Thai: from KJV
ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั้นไม่กระทำบาป เพราะเมล็ดของพระองค์ดำรงอยู่กับผู้นั้น และเขากระทำบาปไม่ได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า

1 Yuhanna 3:9 Turkish
Tanrıdan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrının tohumu onda yaşar. Tanrıdan doğmuş olduğu için günah işleyemez.

1 Йоаново 3:9 Ukrainian: NT
Кожен, хто родив ся з Бога, гріха не робить, бо насїннє Його в ньому пробуває; і не може грішити, бо він з Бога родив ся.

1 John 3:9 Uma New Testament
Hawe'ea tauna to napo'ana' Alata'ala, uma-rapa mpobabehi jeko' oa', apa' mporata-ramo katuwua' to bo'u ngkai Alata'ala. Uma-ra bisa mpobabehi jeko' oa', apa' napo'ana' Alata'ala-ramo.

1 Giaêng 3:9 Vietnamese (1934)
Ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Ðức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Ðức Chúa Trời.

1 John 3:8
Top of Page
Top of Page