1 John 3:1
New International Version
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.

New Living Translation
See how very much our Father loves us, for he calls us his children, and that is what we are! But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know him.

English Standard Version
See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.

Berean Study Bible
Behold what manner of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know Him.

New American Standard Bible
See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God; and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him.

King James Bible
Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

Holman Christian Standard Bible
Look at how great a love the Father has given us that we should be called God's children. And we are! The reason the world does not know us is that it didn't know Him.

International Standard Version
See what kind of love the Father has given us: We are called God's children—and that is what we are! For this reason the world does not recognize us, because it did not recognize him, either.

NET Bible
(See what sort of love the Father has given to us: that we should be called God's children--and indeed we are! For this reason the world does not know us: because it did not know him.

Aramaic Bible in Plain English
And behold how much the love of The Father abounds to us, that he has called us and also has made us children; because of this, the world does not know us, because it does not know him.

GOD'S WORD® Translation
Consider this: The Father has given us his love. He loves us so much that we are actually called God's dear children. And that's what we are. For this reason the world doesn't recognize us, and it didn't recognize him either.

Jubilee Bible 2000
Behold, what charity the Father has given us, that we should be called the sons of God; therefore the world does not know us, because it does not know him.

King James 2000 Bible
Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God: therefore the world knows us not, because it knew him not.

American King James Version
Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the sons of God: therefore the world knows us not, because it knew him not.

American Standard Version
Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called children of God; and'such we are. For this cause the world knoweth us not, because it knew him not.

Douay-Rheims Bible
Behold what manner of charity the Father hath bestowed upon us, that we should be called, and should be the sons of God. Therefore the world knoweth not us, because it knew not him.

Darby Bible Translation
See what love the Father has given to us, that we should be called [the] children of God. For this reason the world knows us not, because it knew him not.

English Revised Version
Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called children of God: and such we are. For this cause the world knoweth us not, because it knew him not.

Webster's Bible Translation
Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

Weymouth New Testament
See what marvellous love the Father has bestowed upon us--that we should be called God's children: and that is what we are. For this reason the world does not recognize us--because it has not known Him.

World English Bible
Behold, how great a love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! For this cause the world doesn't know us, because it didn't know him.

Young's Literal Translation
See ye what love the Father hath given to us, that children of God we may be called; because of this the world doth not know us, because it did not know Him;

1 Johannes 3:1 Afrikaans PWL
Let op hoe oorvloedig die liefde van die Vader vir ons is: dat Hy ons kinders genoem en ook kinders gemaak het! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie omdat dit Hom ook nie ken nie.

1 Gjonit 3:1 Albanian
Shikoni ç'dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bij të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 3:1 Arabic: Smith & Van Dyke
انظروا اية محبة اعطانا الآب حتى ندعى اولاد الله. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:1 Armenian (Western): NT
Տեսէ՛ք թէ Հայրը ինչպիսի՜ սէր շնորհեց մեզի, որպէսզի մենք Աստուծոյ զաւակներ կոչուինք. ուստի աշխարհը չի ճանչնար մեզ, որովհետեւ չճանչցաւ զինք:

1 S. Ioannec. 3:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ikussaçue nolaco charitatea guri eman draucun Aitac, baita, Iaincoaren haur deitha gaitecen: halacotz munduac ezgaitu eçagutzen, ceren ezpaitu hura eçagutzen.

Dyr Johanns A 3:1 Bavarian
Schautß, wie grooß däß diend dö Lieb ist, wo üns dyr Vater gschenkt haat: Mir haissnd Kinder Gottes, und dös sein myr aau. D Welt begreifft üns nit, weil s +iem nit begriffen haat.

1 Йоаново 3:1 Bulgarian
Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а [такива] и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們看,父所賜給我們的是何等的愛,為要使我們被稱為「神的兒女」,而我們就是神的兒女。世人之所以不認識我們,是因為不認識父。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们看,父所赐给我们的是何等的爱,为要使我们被称为“神的儿女”,而我们就是神的儿女。世人之所以不认识我们,是因为不认识父。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你看父賜給我們是何等的慈愛,使我們得稱為神的兒女,我們也真是他的兒女!世人所以不認識我們,是因未曾認識他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你看父赐给我们是何等的慈爱,使我们得称为神的儿女,我们也真是他的儿女!世人所以不认识我们,是因未曾认识他。

約 翰 一 書 3:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 看 父 賜 給 我 們 是 何 等 的 慈 愛 , 使 我 們 得 稱 為 神 的 兒 女 ; 我 們 也 真 是 他 的 兒 女 。 世 人 所 以 不 認 識 我 們 , 是 因 未 曾 認 識 他 。

約 翰 一 書 3:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 看 父 赐 给 我 们 是 何 等 的 慈 爱 , 使 我 们 得 称 为 神 的 儿 女 ; 我 们 也 真 是 他 的 儿 女 。 世 人 所 以 不 认 识 我 们 , 是 因 未 曾 认 识 他 。

Prva Ivanova poslanica 3:1 Croatian Bible
Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.

První Janův 3:1 Czech BKR
Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná.

1 Johannes 3:1 Danish
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.

1 Johannes 3:1 Dutch Staten Vertaling
Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν. Διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ὑμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
ὁράω ποταπός ἀγάπη δίδωμι ἡμᾶς ὁ πατήρ ἵνα τέκνον θεός καλέω καί εἰμί διά οὗτος ὁ κόσμος οὐ γινώσκω ἡμᾶς ὅτι οὐ γινώσκω αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν και εσμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας οτι ουκ εγνω αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν και εσμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας οτι ουκ εγνω αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας οτι ουκ εγνω αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα Θεου κληθωμεν. δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας, οτι ουκ εγνω αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει υμας οτι ουκ εγνω αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν και εσμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας οτι ουκ εγνω αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Idete potapēn agapēn dedōken hēmin ho Patēr hina tekna Theou klēthōmen, kai esmen. dia touto ho kosmos ou ginōskei hēmas, hoti ouk egnō auton.

Idete potapen agapen dedoken hemin ho Pater hina tekna Theou klethomen, kai esmen. dia touto ho kosmos ou ginoskei hemas, hoti ouk egno auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Idete potapēn agapēn dedōken hēmin ho patēr hina tekna theou klēthōmen, kai esmen. dia touto ho kosmos ou ginōskei hēmas hoti ouk egnō auton.

Idete potapen agapen dedoken hemin ho pater hina tekna theou klethomen, kai esmen. dia touto ho kosmos ou ginoskei hemas hoti ouk egno auton.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginOskei Emas oti ouk egnO auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen dia touto o kosmos ou ginōskei umas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen dia touto o kosmos ou ginOskei umas oti ouk egnO auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen dia touto o kosmos ou ginOskei Emas oti ouk egnO auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen dia touto o kosmos ou ginOskei Emas oti ouk egnO auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Westcott/Hort - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginOskei Emas oti ouk egnO auton

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton

idete potapEn agapEn dedOken Emin o patEr ina tekna theou klEthOmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginOskei Emas oti ouk egnO auton

1 János 3:1 Hungarian: Karoli
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Õt.

De Johano 1 3:1 Esperanto
Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas. Pro tio la mondo nin ne konas, cxar gxi Lin ne konis.

Toinen Johanneksen kirje 3:1 Finnish: Bible (1776)
Katsokaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sentähden ei maailma teitä tunne; sillä ei hän häntäkään tunne.

1 Jean 3:1 French: Darby
Voyez de quel amour le Pere nous a fait don, que nous soyons appeles enfants de Dieu; c'est pourquoi le monde ne nous connait pas, parce qu'il ne l'a pas connu.

1 Jean 3:1 French: Louis Segond (1910)
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.

1 Jean 3:1 French: Martin (1744)
Voyez quelle charité le Père a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu; mais le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu.

1 Johannes 3:1 German: Modernized
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen! Darum kennet euch die Welt nicht, denn sie kennet ihn nicht.

1 Johannes 3:1 German: Luther (1912)
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, daß wir Gottes Kinder sollen heißen! Darum kennt euch die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.

1 Johannes 3:1 German: Textbibel (1899)
Sehet, welch große Liebe uns der Vater bewiesen hat, daß wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.

1 Giovanni 3:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d’esser chiamati figliuoli di Dio! E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo: perché non ha conosciuto lui.

1 Giovanni 3:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
VEDETE qual carità ci ha data il Padre, che noi siam chiamati figliuoli di Dio; perciò non ci conosce il mondo, perciocchè non ha conosciuto lui.

1 YOH 3:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tengoklah, alangkah besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah! Demikianlah hal kita. Maka inilah sebabnya dunia ini tiada mengenal kita, oleh sebab tiada dikenalnya Tuhan.

1 John 3:1 Kabyle: NT
Walit acḥal i ɣ-iḥemmel Baba Ṛebbi, armi nețțusemma d arraw-is ! yerna ț-țideț d arraw-is i nella. Ddunit ur aɣ-teɛqil ara d arraw n Ṛebbi imi ur tessin ara Sidi Ṛebbi.

요한일서 3:1 Korean
보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라

I Ioannis 3:1 Latin: Vulgata Clementina
Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus. Propter hoc mundus non novit nos : quia non novit eum.

Jāņa 1 vēstule 3:1 Latvian New Testament
Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums dāvājis, lai mēs sauktos un būtu Dieva bērni! Tāpēc pasaule mūs nepazīst, jo tā nav Viņu pazinusi.

Pirmasis Jono laiðkas 3:1 Lithuanian
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai­ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir Jo nepažino.

1 John 3:1 Maori
Kia kite koutou i te tikanga o te aroha i homai nei e te Matua ki a tatou, ara kia huaina tatou he tamariki na te Atua! he pera hoki tatou, koia te ao te matau ai ki a tatou, kahore hoki i matau ki a ia.

1 Johannes 3:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.

1 Juan 3:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El.

1 Juan 3:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre: que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no Lo conoció a El.

1 Juan 3:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.

1 Juan 3:1 Spanish: Reina Valera 1909
MIRAD cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce á él.

1 Juan 3:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él.

1 João 3:1 Bíblia King James Atualizada Português
Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus; e, em realidade, somos filhos de Deus! Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.

1 João 3:1 Portugese Bible
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de Deus; e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece; porque não conheceu a ele.   

1 Ioan 3:1 Romanian: Cornilescu
Vedeţi ce dragoste ne -a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.

1-e Иоанна 3:1 Russian: Synodal Translation (1876)
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому незнает нас, что не познал Его.

1-e Иоанна 3:1 Russian koi8r
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.

1 John 3:1 Shuar New Testament
Maa, shiir Enentßimpratarum. Yus Apa ti anenma asa "winia uchir" tu anaitiamkaitji. Kame nekas ni uchirintji. Tuma asakrin J· nunkanmaya Y·s-shuarcha nekarmainiatsji. Kame Yusnasha nΘkainiatsui.

1 Johannesbrevet 3:1 Swedish (1917)
Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.

1 Yohana 3:1 Swahili NT
Oneni basi, jinsi Baba alivyotupenda mno hata tunaitwa watoto wa Mungu! Na kweli, ndivyo tulivyo. Ndiyo maana ulimwengu haututambui sisi, kwani haumjui Mungu.

1 Juan 3:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 3:1 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝhannayam as awa dana-iga Abba da tara a danaɣ-itawannan bararan ǝn Mǝššina. Amaran nǝmos-tan. Ǝddǝnet wǝr dana-tǝssen, fǝlas wǝr tǝssen Ǝlmǝsix.

1 ยอห์น 3:1 Thai: from KJV
จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์

1 Yuhanna 3:1 Turkish
Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1 Йоаново 3:1 Ukrainian: NT
Глядїть, яку любов дав нам Отець, щоб ми дїти Божі звались. Тим то не знає нас сьвіт, що не пізнав Його.

1 John 3:1 Uma New Testament
Uma mowo kabohe ahi' -na Alata'ala to Tuama hi kita', duu' -na nakahangai' -tamo ana' -na. Pai' bate wae mpu'u. Ana' Alata'ala mpu'u-tamo. Tauna to uma mepangala' hi Yesus uma mpo'incai kakita' -na ana' Alata'ala, apa' uma-ra mpo'incai Alata'ala.

1 Giaêng 3:1 Vietnamese (1934)
Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

1 John 2:29
Top of Page
Top of Page