1 Летописи 16
Bulgarian
1Така внесоха Божия ковчег та го положиха всред шатъра, който Давид беше поставил за него; и принесоха всеизгаряния и примирителни приноси пред Бога. 2И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните приноси, благослови людете в Господното име. 3И даде на всеки човек, мъж и жена, от Израиля, на всекиго по един хляб, по една мръвка месо и по една низаница сухо грозде.

4И определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог: 5първият, Асаф; вторият, Захария; после, Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванаия, Овид-едом и Еиил с псалтири и арфи; Асаф с дрънкане на кимвали; 6а свещениците Ванаия и Яазиил с тръби, винаги пред ковчега на Божия завет.

7Тогава, в оня ден, Давид за пръв път нареди славославенето на Господа чрез Асафа и братята му, [с тия думи]:-

8Славословете Господа: призовавайте името Му; Възвестявайте между народите делата Му.

9Пейте Му, и псалмопейте Му; Говорете за всичките Му чудни дела.

10Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

11Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.

12Помнете пречудните дела, които е извършил, Знаменията Му и съдбите на устата Му,

13Вие, потомство на Неговия слуга Израиля, Чада Яковови, избрани Негови.

14Той е Господ Бог наш; Съдбите Му са по целия свят.

15Помнете всякога завета Му, Словото, което заповяда на хиляда поколения,

16[Завета], който направи с Авраама, И клетвата Му към Исаака,

17Която и утвърди на Якова за повеление, На Израиля за вечен завет,

18Като рече: На тебе ще дам ханаанската земя За дял на наследството ви,

19Когато бяхте малцина на брой, Малцина и пришелци в нея,

20И когато прехождаха от народ в народ, И от едно царство в други люде.

21Не остави никого да им напакости; Ей, заради тях царе изобличи,

22[Казвайки]: Да не се допирате до помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми.

23Пейте Господу, [жители на] целия свят; Благовествувайте из ден в ден спасението Му.

24Възвестете между народите славата Му, Между всичките племена чудните Му дела.

25Защото е велик Господ и твърде достоен за хвала, И за страхопочитание повече от всички богове.

26Защото всичките богове на племената са суетни, А Господ направи небесата,

27Слава и великолепие са пред Него, Сила и радост на мястото Му.

28Отдайте Господу, вие, семейства на племената. Отдайте Господу слава и сила.

29Отдайте Господу славата дължима на името Му; Донесете принос, и влезте пред Него; Поклонете се Господу с великолепие свето.

30Треперете пред Него, [жители на] целия свят; Защото вселената е утвърдена, та не може да се поклати.

31Да се веселят небесата, и да се радва светът: И да казват между народите: Господ царува.

32Да бучи морето и всичко що има в него: Нека се радват полетата и всичко що е в тях.

33Тогава ще се радват пред Господа дърветата на дъбравата; Защото иде да съди света.

34Славословете Господа, защото е благ, Защото милостта Му е до века;

35И речете: Спаси ни, Боже на спасението ни, Събери ни, и избави ни от народите, За да славословим светото Твое име, И да тържествуваме в Твоята хвала.

36Благословен да бъде Господ Бог Израилев От века и до века. И всичките люде рекоха: Амин! и възхвалиха Господа.

37Тогава [Давид] остави там, пред ковчега на Господния завет, Асафа и братята му за да служат постоянно пред ковчега, според както беше нужно за всеки ден; 38[остави] и Овид-едома и братята му, шестдесет и осем души; тоже и Овид-едома Едутуновия син и Оса за вратари; 39и свещеника Садок и братята му свещениците, пред Господната скиния на високото място, което бе в Гаваон, 40за да принасят всеизгаряне Господу върху олтара за всеизгарянията винаги заран и вечер, точно според както е писано в закона, който Господ даде на Израиля; 41и с тях [постави] Емана, Едутуна, и другите по име определени, които бяха избрани да славословят Господа, защото Неговата милост е до века; 42и при тях, [то ест, при] Емана и Едутуна, имаше тръби и кимвали за ония, които трябваше да свирят с висок глас, и инструменти за Божиите песни. А Едутуновите синове бяха вратари.

43И така, всичките люде си отидоха, всеки в къщата си; и Давид се върна да благослови дома си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 15
Top of Page
Top of Page