1 Летописи 15
Bulgarian
1След това [Давид] си построи [и други] къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег, и постави шатър за него. 2Тогава рече Давид: Не бива да дигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му слугуват винаги. 3И Давид събра целия Израил в Ерусалим за да пренесат Господния ковчег на мястото, което беше приготвил за него. 4Давид събра Аароновите потомци и левитите; 5от Каатовите потомци, началника Уриил и братята му, сто и двадесет души; 6от Мерариевите потомци началника Асаия и братята му, двеста и двадесет души; 7от Гирсоновите потомци, началника Иоил и братята му, сто и тридесет души; 8от Елисафановите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души; 9от Хевроновите потомци, началника Елиил и братята му, осемдесет души; 10от Озииловите потомци, началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

11И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил, Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече: 12Вие сте началници на бащините [домове] на левитите; осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на [мястото], което съм приготвил за него. 13Защото, понеже първия път вие не [го дигнахте], Господ нашият Бог нанесе поражения върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано. 14И тъй, свещениците и левитите осветиха себе си за да пренесат ковчега на Господа Израилевия Бог. 15(Левийците [бяха, които] носеха Божия ковчег с върлините горе на рамената си, както заповяда Моисей, според Господното слово).

16И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикални инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас. 17И така левитите поставиха Емана, Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етана Кисиевия син; 18и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнеия, Овид-едом и Еиил. 19Така, певците Еман, Асаф и Етан [се определиха] да дрънкат с медни кимвали; 20а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот; 21а Мататия, Елифалей, Минеия, Авид-едом, Еиил и Азазия, с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето. 22А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже бе изкусен. 23А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега. 24А свещениците на Севания, Иосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.

25И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща. 26И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертвуваха седем юнеца и седем овена. 27И Давид бе облечен с одежда от висон както и всичките левити, които носеха ковчега и певците, и Ханания ръководител на певците; а Давид носеше ленен ефод. 28Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание, с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.

29А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page