Exodus 35
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yak·hel mo·sheh et-kol-a·dat be·nei yis·ra·'el vai·yo·mer a·le·hem; el·leh had·de·va·rim, a·sher-tziv·vah ha·shem la·'a·sot o·tam.

2she·shet ya·mim te·'a·seh me·la·chah u·vai·yo·vm ha·she·vi·'i yih·yeh la·chem ko·desh shab·bat shab·ba·to·vn la·shem; kol-ha·'o·seh vov me·la·chah yu·mat. 3lo-te·va·'a·ru esh, be·chol mo·she·vo·tei·chem; be·yo·vm ha·shab·bat. f

4vai·yo·mer mo·sheh, el-kol-a·dat be·nei-yis·ra·'el le·mor; zeh had·da·var, a·sher-tziv·vah ha·shem le·mor. 5ke·chu me·'it·te·chem te·ru·mah la·shem, kol ne·div lib·bov, ye·vi·'e·ha et te·ru·mat ha·shem; za·hav va·che·sef u·ne·cho·shet. 6u·te·che·let ve·'ar·ga·man ve·to·v·la·'at sha·ni ve·shesh ve·'iz·zim. 7ve·'o·rot ei·lim me·'ad·da·mim ve·'o·rot te·cha·shim va·'a·tzei sit·tim. 8ve·she·men lam·ma·'o·vr; u·ve·sa·mim le·she·men ham·mish·chah, ve·lik·to·ret has·sam·mim. 9ve·'av·nei-sho·ham, ve·'av·nei mil·lu·'im; la·'e·fo·vd ve·la·cho·shen.

10ve·chol-cha·cham-lev ba·chem; ya·vo·'u ve·ya·'a·su, et kol-a·sher tziv·vah ha·shem. 11et-ham·mish·kan, et-a·ho·lov ve·'et-mich·se·hu; et-ke·ra·sav ve·'et-ke·ra·shav, et-be·ri·chav et-am·mu·dav ve·'et-a·da·nav. 12et-ha·'a·ron ve·'et-bad·dav et-hak·kap·po·ret; ve·'et pa·ro·chet ham·ma·sach. 13et-ha·shul·chan ve·'et-bad·dav ve·'et-kol-ke·lav; ve·'et le·chem hap·pa·nim. 14ve·'et-me·no·rat ham·ma·'o·vr ve·'et-ke·lei·ha ve·'et-ne·ro·tei·ha; ve·'et she·men ham·ma·'o·vr. 15ve·'et-miz·bach hak·ke·to·ret ve·'et-bad·dav, ve·'et she·men ham·mish·chah, ve·'et ke·to·ret has·sam·mim; ve·'et-ma·sach hap·pe·tach le·fe·tach ham·mish·kan. 16et miz·bach ha·'o·lah ve·'et-mich·bar han·ne·cho·shet a·sher-lov, et-bad·dav ve·'et-kol-ke·lav; et-hak·ki·yor ve·'et-kan·nov. 17et kal·'ei he·cha·tzer, et-am·mu·dav ve·'et-a·da·nei·ha; ve·'et ma·sach sha·'ar he·cha·tzer. 18et-yit·dot ham·mish·kan ve·'et-yit·dot he·cha·tzer ve·'et-mei·te·rei·hem. 19et-big·dei has·se·rad le·sha·ret bak·ko·desh; et-big·dei hak·ko·desh le·'a·ha·ron hak·ko·hen, ve·'et-big·dei va·nav le·cha·hen.

20vai·ye·tze·'u kol-a·dat be·nei-yis·ra·'el mil·lif·nei mo·sheh. 21vai·ya·vo·'u kol-ish a·sher-ne·sa·'ov lib·bov; ve·chol a·sher na·de·vah ru·chov o·tov he·vi·'u et-te·ru·mat ha·shem lim·le·chet o·hel mo·v·'ed u·le·chol-a·vo·da·tov, u·le·vig·dei hak·ko·desh. 22vai·ya·vo·'u ha·'a·na·shim al-han·na·shim; kol ne·div lev he·vi·'u chach va·ne·zem ve·tab·ba·'at ve·chu·maz kol-ke·li za·hav, ve·chol-ish a·sher he·nif te·nu·fat za·hav la·shem. 23ve·chol-ish a·sher-nim·tza it·tov te·che·let ve·'ar·ga·man ve·to·v·la·'at sha·ni ve·shesh ve·'iz·zim; ve·'o·rot ei·lim me·'ad·da·mim ve·'o·rot te·cha·shim he·vi·'u. 24kol-me·rim te·ru·mat ke·sef u·ne·cho·shet, he·vi·'u et te·ru·mat ha·shem; ve·chol a·sher nim·tza it·tov a·tzei shit·tim le·chol-me·le·chet ha·'a·vo·dah he·vi·'u. 25ve·chol-i·shah chach·mat-lev be·ya·dei·ha ta·vu; vai·ya·vi·'u mat·veh et-hat·te·che·let ve·'et-ha·'ar·ga·man, et-to·v·la·'at ha·sha·ni ve·'et-ha·shesh. 26ve·chol-han·na·shim, a·sher na·sa lib·ban o·ta·nah be·cha·che·mah; ta·vu et-ha·'iz·zim. 27ve·han·ne·si·'im he·vi·'u, et av·nei ha·sho·ham, ve·'et av·nei ham·mil·lu·'im; la·'e·fo·vd ve·la·cho·shen. 28ve·'et-hab·bo·sem ve·'et-ha·sha·men; le·ma·'o·vr u·le·she·men ham·mish·chah, ve·lik·to·ret has·sam·mim. 29kol-ish ve·'i·shah a·sher na·dav lib·bam o·tam le·ha·vi le·chol-ham·me·la·chah, a·sher tziv·vah ha·shem la·'a·so·vt be·yad-mo·sheh; he·vi·'u ve·nei-yis·ra·'el ne·da·vah la·shem. f

30vai·yo·mer mo·sheh el-be·nei yis·ra·'el, re·'u ka·ra ha·shem be·shem; be·tzal·'el ben-u·ri ven-chur le·mat·teh ye·hu·dah. 31vay·mal·le o·tov ru·ach e·lo·him; be·cha·che·mah bit·vu·nah u·ve·da·'at u·ve·chol-me·la·chah. 32ve·lach·shov ma·cha·sha·vot; la·'a·sot baz·za·hav u·vak·ke·sef u·van·ne·cho·shet. 33u·va·cha·ro·shet e·ven le·mal·lot u·va·cha·ro·shet etz; la·'a·so·vt be·chol-me·le·chet ma·cha·sha·vet. 34u·le·ho·v·rot na·tan be·lib·bov; hu ve·'a·ho·li·'av ben-a·chi·sa·mach le·mat·teh-dan. 35mil·le o·tam cha·che·mat-lev la·'a·so·vt kol-me·le·chet cha·rash ve·cho·shev ve·ro·kem bat·te·che·let u·va·'ar·ga·man be·to·v·la·'at ha·sha·ni u·va·shesh ve·'o·reg; o·sei kol-me·la·chah, ve·cho·she·vei ma·cha·sha·vot.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Exodus 34
Top of Page
Top of Page