Süleyman'ın Özdeyişleri 19
Turkish
1Dürüst yaşayan bir yoksul olmak,
Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir.

2Bilgisiz heves işe yaramaz,
Acelecilik insanı yanılgıya düşürür.

3İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar,
Yine de içinden RABbe öfkelenir.

4Zenginlik dost üstüne dost kazandırır.
Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır.

5Yalancı tanık cezasız kalmaz,
Yalan soluyan kurtulamaz.

6Birçokları önemli kişinin gözüne girmek
Ve eli açık olanın dostu olmak ister.

7Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse,
Dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir.
Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar.

8Sağduyulu olan canını sever,
Aklı izleyen bolluğa kavuşur.

9Yalancı tanık cezasız kalmaz,
Yalan soluyan yok olur.

10Akılsızın gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse,
Kölelerin önderlere egemen olması
Hiç uygun değildir.

11Sağduyulu kişi sabırlıdır,
Kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır.

12Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer,
Lütfuysa otların üzerine düşen çiy gibidir.

13Akılsız çocuk babasının başına beladır,
Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir.

14Ev ve servet babadan mirastır,
Ama sağduyulu kadın RABbin armağanıdır.

15Tembellik insanı uyuşukluğa iter,
Haylaz kişi de aç kalır.

16Tanrı buyruğuna uyan canını korur,
Gitmesi gereken yolları umursamayan ölür.

17Yoksula acıyan kişi RABbe ödünç vermiş olur,
Yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir.

18Henüz umut varken çocuğunu eğit,
Onun yıkımına neden olma.

19Huysuz insan cezasını çekmelidir.
Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir.

20Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki,
Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.

21İnsan yüreğinde çok şey tasarlar,
Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır.

22İnsandan istenen vefadır,
Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir.

23RAB korkusu
Doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur.

24Tembel sahana daldırdığı elini
Ağzına geri götürmek bile istemez.

25Alaycıyı döversen bön kişi ibret alır,
Akıllı kişiyi azarlarsan bilgisine bilgi katar.

26Babasına saldıran, annesini kovan çocuk,
Ailesinin utancı ve yüzkarasıdır.

27Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan,
Bilgi kaynağı sözlerden saparsın.

28Niyeti bozuk tanık adaletle eğlenir,
Kötülerin ağzı fesatla beslenir.

29Alaycılar için ceza,
Akılsızların sırtı için kötek hazırdır.Turkish

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page