Romans 8:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4771 [e]Ὑμεῖς
Hymeis
YouPPro-N2P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἐστὲ
este
areV-PIA-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4561 [e]σαρκὶ
sarki
flesh,N-DFS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4151 [e]πνεύματι,
pneumati
Spirit,N-DNS
1512 [e]εἴπερ
eiper
if indeed [the]Conj
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-NNS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
3611 [e]οἰκεῖ
oikei
dwellsV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]ὑμῖν.
hymin
you;PPro-D2P
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1161 [e]δέ
de
howeverConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
[the] SpiritN-ANS
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
of ChristN-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
3778 [e]οὗτος
houtos
heDPro-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Nestle 1904
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ’ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. Εἰ δέ τις πνεῦμα χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ, ἀλλ’ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ’ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ' ἐν πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ

Romans 8:9 Hebrew Bible
ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃

Romans 8:9 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܒܒܤܪ ܐܠܐ ܒܪܘܚ ܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܝܬ ܒܗ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him.

King James Bible
But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

Holman Christian Standard Bible
You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, since the Spirit of God lives in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him.
Treasury of Scripture Knowledge

But ye.

Romans 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free …

Ezekiel 11:19 And I will give them one heart, and I will put a new spirit within …

Ezekiel 36:26,27 A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within …

John 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born …

if so be.

Romans 8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you…

Luke 11:13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children…

1 Corinthians 3:16 Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit …

1 Corinthians 6:19 What? know you not that your body is the temple of the Holy Ghost …

2 Corinthians 6:16 And what agreement has the temple of God with idols? for you are …

Galatians 4:6 And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son …

Ephesians 1:13,17,18 In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, …

Ephesians 2:22 In whom you also are built together for an habitation of God through the Spirit.

2 Timothy 1:14 That good thing which was committed to you keep by the Holy Ghost …

1 John 3:24 And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. …

1 John 4:4 You are of God, little children, and have overcome them: because …

Jude 1:19-21 These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit…

the Spirit.

John 3:34 For he whom God has sent speaks the words of God: for God gives not …

Galatians 4:6 And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son …

Philippians 1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, …

1 Peter 1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which …

he is.

John 17:9,10 I pray for them: I pray not for the world, but for them which you …

1 Corinthians 3:21-23 Therefore let no man glory in men. For all things are yours…

1 Corinthians 15:23 But every man in his own order: Christ the first fruits; afterward …

2 Corinthians 10:7 Do you look on things after the outward appearance? If any man trust …

Galatians 5:24 And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections …

Revelation 13:8 And all that dwell on the earth shall worship him…

Revelation 20:15 And whoever was not found written in the book of life was cast into …

Links
Romans 8:9Romans 8:9 NIVRomans 8:9 NLTRomans 8:9 ESVRomans 8:9 NASBRomans 8:9 KJVRomans 8:9 Bible AppsRomans 8:9 Biblia ParalelaRomans 8:9 Chinese BibleRomans 8:9 French BibleRomans 8:9 German BibleBible Hub
Romans 8:8
Top of Page
Top of Page