Revelation 21:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
5456 [e]φωνῆς
phōnēs
a voiceN-GFS
3173 [e]μεγάλης
megalēs
greatAdj-GFS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throne,N-GMS
3004 [e]λεγούσης
legousēs
saying:V-PPA-GFS
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
3588 [e]
theArt-NFS
4633 [e]σκηνὴ
skēnē
tabernacleN-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
3326 [e]μετὰ
meta
[is] withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4637 [e]σκηνώσει
skēnōsei
He will tabernacleV-FIA-3S
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
2992 [e]λαοὶ
laoi
peoplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1510 [e]ἔσονται,
esontai
will be,V-FIM-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτὸς
autos
HimselfPPro-NM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
1510 [e]ἔσται,
estai
will beV-FIM-3S
846 [e][αὐτῶν
autōn
[as] theirPPro-GM3P
2316 [e]θεός]
theos
God.N-NMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, [αὐτῶν θεός]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης, Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ’ αὐτῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἀκούω φωνή μέγας ἐκ ὁ θρόνος λέγω ὁράω ὁ σκηνή ὁ θεός μετά ὁ ἄνθρωπος καί σκηνόω μετά αὐτός καί αὐτός λαός αὐτός εἰμί καί αὐτός ὁ θεός εἰμί μετά αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης, Ἰδοὺ, ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἔσται μετ’ αὐτῶν, Θεός αὐτῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ' αὐτῶν θεός αὐτῶν

Revelation 21:3 Hebrew Bible
ואשמע קול גדול מן השמים לאמר הנה משכן אלהים עם בני האדם ושכן בתוכם והמה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה אתם אלהיהם׃

Revelation 21:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܥܬ ܩܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܗܐ ܡܫܪܝܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ ܘܫܪܐ ܥܡܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܥܡܐ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܘܗܘ ܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And I heard a loud voice from the throne, saying, "Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them,

King James Bible
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

Holman Christian Standard Bible
Then I heard a loud voice from the throne: Look! God's dwelling is with humanity, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God.
Treasury of Scripture Knowledge

a great.

Revelation 10:4,8 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about …

Revelation 12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, …

Behold.

Revelation 7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and …

Leviticus 26:11,12 And I set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you…

1 Kings 8:27 But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven …

2 Chronicles 6:18 But will God in very deed dwell with men on the earth? behold, heaven …

Isaiah 12:6 Cry out and shout, you inhabitant of Zion: for great is the Holy …

Ezekiel 37:27 My tabernacle also shall be with them: yes, I will be their God, …

Ezekiel 43:7 And he said to me, Son of man, the place of my throne, and the place …

John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelled among us, (and we beheld his glory…

John 14:23 Jesus answered and said to him, If a man love me, he will keep my …

2 Corinthians 6:16 And what agreement has the temple of God with idols? for you are …

they shall.

Revelation 21:7 He that overcomes shall inherit all things; and I will be his God, …

See on

Genesis 17:7,8 And I will establish my covenant between me and you and your seed …

Jeremiah 31:33 But this shall be the covenant that I will make with the house of …

Jeremiah 32:38 And they shall be my people, and I will be their God:

Zechariah 13:9 And I will bring the third part through the fire, and will refine …

2 Corinthians 6:18 And will be a Father to you, and you shall be my sons and daughters, …

Hebrews 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel …

Hebrews 11:16 But now they desire a better country, that is, an heavenly: why God …

God himself.

Zechariah 8:8 And I will bring them, and they shall dwell in the middle of Jerusalem: …

Links
Revelation 21:3Revelation 21:3 NIVRevelation 21:3 NLTRevelation 21:3 ESVRevelation 21:3 NASBRevelation 21:3 KJVRevelation 21:3 Bible AppsRevelation 21:3 Biblia ParalelaRevelation 21:3 Chinese BibleRevelation 21:3 French BibleRevelation 21:3 German BibleBible Hub
Revelation 21:2
Top of Page
Top of Page