Matthew 27:55
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦσαν
Ēsan
They wereV-IIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
1135 [e]γυναῖκες
gynaikes
womenN-NFP
4183 [e]πολλαὶ
pollai
manyAdj-NFP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3113 [e]μακρόθεν
makrothen
afar off,Adv
2334 [e]θεωροῦσαι,
theōrousai
looking on,V-PPA-NFP
3748 [e]αἵτινες
haitines
whoRelPro-NFP
190 [e]ἠκολούθησαν
ēkolouthēsan
followedV-AIA-3P
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
JesusN-DMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1056 [e]Γαλιλαίας
Galilaias
Galilee,N-GFS
1247 [e]διακονοῦσαι
diakonousai
ministeringV-PPA-NFP
846 [e]αὐτῷ·
autō
to Him,PPro-DM3SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Nestle 1904
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:55 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

Matthew 27:55 Hebrew Bible
ותהיינה שם נשים רבות הראות מרחוק אשר הלכו אחרי ישוע מן הגליל לשרתו׃

Matthew 27:55 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܝ ܕܝܢ ܐܦ ܬܡܢ ܢܫܐ ܤܓܝܐܬܐ ܕܚܙܝܢ ܗܘܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܗܢܝܢ ܕܐܬܝ ܗܘܝ ܒܬܪܗ ܕܝܫܘܥ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܡܫܡܫܢ ܗܘܝ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Many women were there looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee while ministering to Him.

King James Bible
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

Holman Christian Standard Bible
Many women who had followed Jesus from Galilee and ministered to Him were there, looking on from a distance.
Treasury of Scripture Knowledge

many.

Luke 23:27,28,48,49 And there followed him a great company of people, and of women, which …

John 19:25-27 Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's …

ministering.

Luke 8:2,3 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, …

Links
Matthew 27:55Matthew 27:55 NIVMatthew 27:55 NLTMatthew 27:55 ESVMatthew 27:55 NASBMatthew 27:55 KJVMatthew 27:55 Bible AppsMatthew 27:55 Biblia ParalelaMatthew 27:55 Chinese BibleMatthew 27:55 French BibleMatthew 27:55 German BibleBible Hub
Matthew 27:54
Top of Page
Top of Page