Mark 14:12 Greek Text Analysis
Mark 14:12
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
2532 [e]KaiΚαὶAndConj
3588 [e]τῇon theArt-DFS
4413 [e]prōtēπρώτῃfirstAdj-DFS
2250 [e]hēmeraἡμέρᾳdayN-DFS
3588 [e]tōnτῶν - Art-GNP
106 [e]azymōnἀζύμων,of unleavened [bread],Adj-GNP
3753 [e]hoteὅτεwhenAdv
3588 [e]toτὸtheArt-ANS
3957 [e]paschaπάσχαPassover lambN-ANS
2380 [e]ethyonἔθυον,they sacrificed,V-IIA-3P
3004 [e]legousinλέγουσινsayV-PIA-3P
846 [e]autōαὐτῷto himPPro-DM3S
3588 [e]hoiοἱtheArt-NMP
3101 [e]mathētaiμαθηταὶdisciplesN-NMP
846 [e]autouαὐτοῦof him,PPro-GM3S
4226 [e]PouΠοῦWhereAdv
2309 [e]theleisθέλειςdesire you [that]V-PIA-2S
565 [e]apelthontesἀπελθόντεςhaving gone,V-APA-NMP
2090 [e]hetoimasōmenἑτοιμάσωμενwe should prepareV-ASA-1P
2443 [e]hinaἵναthatConj
5315 [e]phagēsφάγῃςyou might eatV-ASA-2S
3588 [e]toτὸtheArt-ANS
3957 [e]paschaπάσχα;passover?N-ANS
Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ Πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ Πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα

Mark 14:12 Hebrew Bible
ויהי בראשון לחג המצות עת זבח הפסח ויאמרו אליו תלמידיו איפה תחפץ לאכל את הפסח ונלכה ונכין׃

Mark 14:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܛܝܪܐ ܕܒܗ ܕܒܚܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܦܨܚܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܝܟܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܐܙܠ ܢܛܝܒ ܠܟ ܕܬܐܟܘܠ ܦܨܚܐ ܀

Latin: Biblia Sacra Vulgata
et primo die azymorum quando pascha immolabant dicunt ei discipuli quo vis eamus et paremus tibi ut manduces pascha

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the first day of Unleavened Bread, when the Passover lamb was being sacrificed, His disciples said to Him, "Where do You want us to go and prepare for You to eat the Passover?"

King James Bible
And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

Holman Christian Standard Bible
On the first day of Unleavened Bread, when they sacrifice the Passover lamb, His disciples asked Him, "Where do You want us to go and prepare the Passover so You may eat it?"
Treasury of Scripture Knowledge

the first.

Exodus 12:6,8,18 And you shall keep it up until the fourteenth day of the same month…

Exodus 13:3 And Moses said to the people, Remember this day, in which you came …

Leviticus 23:5,6 In the fourteenth day of the first month at even is the LORD's passover…

Numbers 28:16-18 And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD…

Deuteronomy 16:1-4 Observe the month of Abib, and keep the passover to the LORD your God…

Matthew 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples …

Luke 22:7 Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

killed. or, sacrificed.

1 Corinthians 5:7,8 Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as …

Where.

Matthew 3:15 And Jesus answering said to him, Suffer it to be so now: for thus …

Luke 22:8,9 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, …

Galatians 4:4 But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, …

Links
Mark 14:12Mark 14:12 NIVMark 14:12 NLTMark 14:12 ESVMark 14:12 NASBMark 14:12 KJVMark 14:12 Bible AppsMark 14:12 Biblia ParalelaMark 14:12 Chinese BibleMark 14:12 French BibleMark 14:12 German BibleBible Hub
Mark 14:11
Top of Page
Top of Page