John 2:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦσαν
ēsan
There wereV-IIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
3035 [e]λίθιναι
lithinai
of stone,Adj-NFP
5201 [e]ὑδρίαι
hydriai
water jarsN-NFP
1803 [e]ἓξ
hex
six,Adj-NFP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2512 [e]καθαρισμὸν
katharismon
purificationN-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
2749 [e]κείμεναι,
keimenai
standing,V-PPM/P-NFP
5562 [e]χωροῦσαι
chōrousai
having spaceV-PPA-NFP
303 [e]ἀνὰ
ana
forAdv
3355 [e]μετρητὰς
metrētas
metretaeN-AMP
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
2228 [e]
ē
orConj
5140 [e]τρεῖς.
treis
three.Adj-AMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Nestle 1904
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς

John 2:6 Hebrew Bible
והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃

John 2:6 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܝ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܓܢܐ ܕܟܐܦܐ ܫܬ ܕܤܝܡܢ ܠܬܕܟܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܕܐܚܕܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܪܒܥܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now there were six stone waterpots set there for the Jewish custom of purification, containing twenty or thirty gallons each.

King James Bible
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.

Holman Christian Standard Bible
Now six stone water jars had been set there for Jewish purification. Each contained 20 or 30 gallons.
Treasury of Scripture Knowledge

after.

John 3:25 Then there arose a question between some of John's disciples and …

Mark 7:2-5 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that …

Ephesians 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,

Hebrews 6:2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection …

Hebrews 9:10,19 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal …

Hebrews 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having …

Links
John 2:6John 2:6 NIVJohn 2:6 NLTJohn 2:6 ESVJohn 2:6 NASBJohn 2:6 KJVJohn 2:6 Bible AppsJohn 2:6 Biblia ParalelaJohn 2:6 Chinese BibleJohn 2:6 French BibleJohn 2:6 German BibleBible Hub
John 2:5
Top of Page
Top of Page