John 11:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
She saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
3483 [e]Ναί,
Nai
Yes,Prtcl
2962 [e]Κύριε·
Kyrie
Lord;N-VMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4100 [e]πεπίστευκα
pepisteuka
have believedV-RIA-1S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4771 [e]σὺ
sy
YouPPro-N2S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5547 [e]Χριστὸς
Christos
Christ,N-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of God,N-GMS
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον
kosmon
worldN-AMS
2064 [e]ἐρχόμενος.
erchomenos
coming.V-PPM/P-NMSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἴ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ· ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ Ναί κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος

John 11:27 Hebrew Bible
ותאמר אליו כן אדני האמנתי כי אתה המשיח בן האלהים הבא לעולם׃

John 11:27 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
She said to Him, "Yes, Lord; I have believed that You are the Christ, the Son of God, even He who comes into the world."

King James Bible
She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.

Holman Christian Standard Bible
Yes, Lord," she told Him, "I believe You are the Messiah, the Son of God, who comes into the world."
Treasury of Scripture Knowledge

Yea.

John 1:49 Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God; …

John 4:42 And said to the woman, Now we believe, not because of your saying: …

John 6:69 And we believe and are sure that you are that Christ, the Son of the living God.

John 9:36-38 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him…

John 20:28-31 And Thomas answered and said to him, My LORD and my God…

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of …

Acts 8:37 And Philip said, If you believe with all your heart, you may. And …

1 John 5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

which.

John 6:14 Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, …

Malachi 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

Matthew 11:3 And said to him, Are you he that should come, or do we look for another?

Luke 7:19,20 And John calling to him two of his disciples sent them to Jesus, …

1 Timothy 1:15,16 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ …

1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, …

Links
John 11:27John 11:27 NIVJohn 11:27 NLTJohn 11:27 ESVJohn 11:27 NASBJohn 11:27 KJVJohn 11:27 Bible AppsJohn 11:27 Biblia ParalelaJohn 11:27 Chinese BibleJohn 11:27 French BibleJohn 11:27 German BibleBible Hub
John 11:26
Top of Page
Top of Page