John 10:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2944 [e]ἐκύκλωσαν
ekyklōsan
EncircledV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
Jews,Adj-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
they were sayingV-IIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2193 [e]Ἕως
Heōs
UntilPrep
4219 [e]πότε
pote
whenConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
soulN-AFS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
142 [e]αἴρεις;
aireis
hold You in suspense?V-PIA-2S
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
4771 [e]σὺ
sy
YouPPro-N2S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5547 [e]Χριστός,
Christos
Christ,N-NMS
3004 [e]εἰπὲ*
eipe
tellV-AMA-2S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
3954 [e]παρρησίᾳ.
parrēsia
plainly.N-DFSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Nestle 1904
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὸν / εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; Εἰ σὺ εἴ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ

John 10:24 Hebrew Bible
ויסבו אתו היהודים ויאמרו אליו עד אנה תתלה את נפשנו את המשיח אתה הגידה לנו ברור׃

John 10:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܕܪܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܤܒ ܐܢܬ ܢܦܫܢ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Jews then gathered around Him, and were saying to Him, "How long will You keep us in suspense? If You are the Christ, tell us plainly."

King James Bible
Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

Holman Christian Standard Bible
Then the Jews surrounded Him and asked, "How long are You going to keep us in suspense? If You are the Messiah, tell us plainly."
Treasury of Scripture Knowledge

How.

1 Kings 18:21 And Elijah came to all the people, and said, How long halt you between …

Matthew 11:3 And said to him, Are you he that should come, or do we look for another?

Luke 3:15 And as the people were in expectation, and all men mused in their …

make us to doubt. or, hold us in suspense. If.

John 1:19 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites …

John 8:25,53 Then said they to him, Who are you? And Jesus said to them, Even …

John 9:22 These words spoke his parents, because they feared the Jews: for …

Luke 22:67-70 Are you the Christ? tell us. And he said to them, If I tell you, …

2 Corinthians 3:12 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:

Links
John 10:24John 10:24 NIVJohn 10:24 NLTJohn 10:24 ESVJohn 10:24 NASBJohn 10:24 KJVJohn 10:24 Bible AppsJohn 10:24 Biblia ParalelaJohn 10:24 Chinese BibleJohn 10:24 French BibleJohn 10:24 German BibleBible Hub
John 10:23
Top of Page
Top of Page