John 1:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5346 [e]Ἔφη
ephē
He was saying,V-IIA-3S
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
I [am]PPro-N1S
5456 [e]φωνὴ
phōnē
a voiceN-NFS
994 [e]βοῶντος
boōntos
cryingV-PPA-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2048 [e]ἐρήμῳ
erēmō
wilderness,Adj-DFS
2116 [e]Εὐθύνατε
Euthynate
Make straightV-AMA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδὸν
hodon
wayN-AFS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
of [the] Lord,’”N-GMS
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
2268 [e]Ἠσαΐας
Ēsaias
IsaiahN-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4396 [e]προφήτης.
prophētēs
prophet.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Nestle 1904
ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἴπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης

John 1:23 Hebrew Bible
ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃

John 1:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܫܘܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He said, "I am A VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE STRAIGHT THE WAY OF THE LORD,' as Isaiah the prophet said."

King James Bible
He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.

Holman Christian Standard Bible
He said, "I am a voice of one crying out in the wilderness: Make straight the way of the Lord--just as Isaiah the prophet said."
Treasury of Scripture Knowledge

I am.

John 3:28 You yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, …

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, …

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare you the way of …

Luke 1:16,17,76-79 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God…

Luke 3:4-6 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, …

as said.

Isaiah 40:3-5 The voice of him that cries in the wilderness, Prepare you the way …

Links
John 1:23John 1:23 NIVJohn 1:23 NLTJohn 1:23 ESVJohn 1:23 NASBJohn 1:23 KJVJohn 1:23 Bible AppsJohn 1:23 Biblia ParalelaJohn 1:23 Chinese BibleJohn 1:23 French BibleJohn 1:23 German BibleBible Hub
John 1:22
Top of Page
Top of Page