Acts 4:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3962 [e]πατρὸς
patros
fatherN-GMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
1223 [e]διὰ
dia
byPrep
4151 [e]Πνεύματος
Pneumatos
[the] SpiritN-GNS
40 [e]Ἁγίου
Hagiou
HolyAdj-GNS
4750 [e]στόματος
stomatos
through [the] mouthN-GNS
1138 [e]Δαυὶδ
Dauid
DavidN-GMS
3816 [e]παιδός
paidos
servantN-GMS
4771 [e]σου
sou
of YouPPro-G2S
3004 [e]εἰπών
eipōn
having spokenV-APA-NMS
2443 [e]Ἵνα‿
Hina
- :Conj
5101 [e]Τί
ti
WhyIPro-ANS
5433 [e]ἐφρύαξαν
ephryaxan
did rageV-AIA-3P
1484 [e]ἔθνη
ethnē
[the] Gentiles,N-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2992 [e]λαοὶ
laoi
peoplesN-NMP
3191 [e]ἐμελέτησαν
emeletēsan
did deviseV-AIA-3P
2756 [e]κενά;
kena
vain things?Adj-ANP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Nestle 1904
ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου στόματος Δαυεὶδ παιδός σου εἰπών Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ παιδός σου εἰπών Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ / Δαυὶδ παιδός σου εἰπών Ἵνα ͜ τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὁ διὰ στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών, Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ παιδός σου εἰπών, ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ παιδός σου εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ παιδός σου εἰπών Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά

Acts 4:25 Hebrew Bible
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃

Acts 4:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܬ ܗܘ ܕܡܠܠܬ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܦܘܡ ܕܘܝܕ ܥܒܕܟ ܠܡܢܐ ܪܓܫܘ ܥܡܡܐ ܘܐܡܘܬܐ ܪܢܝ ܤܪܝܩܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
who by the Holy Spirit, through the mouth of our father David Your servant, said, 'WHY DID THE GENTILES RAGE, AND THE PEOPLES DEVISE FUTILE THINGS?

King James Bible
Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?

Holman Christian Standard Bible
You said through the Holy Spirit, by the mouth of our father David Your servant: Why did the Gentiles rage and the peoples plot futile things?
Treasury of Scripture Knowledge

by.

Acts 1:16 Men and brothers, this scripture must needs have been fulfilled…

Acts 2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an …

Why. See on

Psalm 2:1-6 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing…

Links
Acts 4:25Acts 4:25 NIVActs 4:25 NLTActs 4:25 ESVActs 4:25 NASBActs 4:25 KJVActs 4:25 Bible AppsActs 4:25 Biblia ParalelaActs 4:25 Chinese BibleActs 4:25 French BibleActs 4:25 German BibleBible Hub
Acts 4:24
Top of Page
Top of Page