Acts 1:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
Tote
ThenAdv
5290 [e]ὑπέστρεψαν
hypestrepsan
they returnedV-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
2419 [e]Ἰερουσαλὴμ
Ierousalēm
JerusalemN-AFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3735 [e]ὄρους
orous
[the] mountN-GNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
2564 [e]καλουμένου
kaloumenou
calledV-PPM/P-GNS
1638 [e]Ἐλαιῶνος,
Elaiōnos
Olivet,N-GMS
3739 [e]
ho
whichRelPro-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
1451 [e]ἐγγὺς
engys
nearPrep
2419 [e]Ἰερουσαλὴμ
Ierousalēm
Jerusalem,N-GFS
4521 [e]σαββάτου
sabbatou
a Sabbath day’sN-GNS
2192 [e]ἔχον
echon
holdingV-PPA-NNS
3598 [e]ὁδόν.
hodon
journey.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Nestle 1904
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τοτε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν

Acts 1:12 Hebrew Bible
ויפנו וילכו ירושלימה מן ההר הנקרא הר הזיתים והוא קרוב לירושלים דרך תחום שבת׃

Acts 1:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܫܠܡ ܘܦܪܝܩ ܡܢܗ ܐܝܟ ܫܒܥܐ ܐܤܛܕܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away.

King James Bible
Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.

Holman Christian Standard Bible
Then they returned to Jerusalem from the mount called the Mount of Olives, which is near Jerusalem--a Sabbath day's journey away.
Treasury of Scripture Knowledge

from.

Zechariah 14:4 And his feet shall stand in that day on the mount of Olives, which …

Matthew 21:1 And when they drew near to Jerusalem, and were come to Bethphage, …

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came to him privately, …

Matthew 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

Luke 21:37 And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out…

Luke 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

a sabbath.

Luke 24:50 And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, …

John 11:18 Now Bethany was near to Jerusalem, about fifteen furlongs off:

Links
Acts 1:12Acts 1:12 NIVActs 1:12 NLTActs 1:12 ESVActs 1:12 NASBActs 1:12 KJVActs 1:12 Bible AppsActs 1:12 Biblia ParalelaActs 1:12 Chinese BibleActs 1:12 French BibleActs 1:12 German BibleBible Hub
Acts 1:11
Top of Page
Top of Page