תהילים 17
Hebrew Bible OT and NT

1תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה׃

2מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים׃

3בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃

4לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ׃

5תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃

6אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שמע אמרתי׃

7הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃

8שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃

9מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃

10חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃

11אשרינו עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ׃

12דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃

13קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃

14ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃

15אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 16
Top of Page
Top of Page