תהילים 16
Hebrew Bible OT and NT

1מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

2אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃

3לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃

4ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי׃

5יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃

6חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי׃

7אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי׃

8שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

9לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃

10כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃

11תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 15
Top of Page
Top of Page