תהילים 118
Hebrew Bible OT and NT

1הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

2יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו׃

3יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו׃

4יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃

5מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃

6יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

7יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃

8טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

9טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

10כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

11סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

12סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃

13דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃

14עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃

15קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃

16ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃

17לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה׃

18יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃

19פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃

20זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃

21אודך כי עניתני ותהי לי לישועה׃

22אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃

23מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃

24זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

25אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃

26ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃

27אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃

28אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

29הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page