משלי 30
Hebrew Bible OT and NT

1דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל׃

2כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃

3ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃

4מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃

5כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

6אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃

7שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות׃

8שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃

9פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי׃

10אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת׃

11דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך׃

12דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃

13דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃

14דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃

15לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון׃

16שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון׃

17עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃

18שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים׃

19דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה׃

20כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און׃

21תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת׃

22תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם׃

23תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה׃

24ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים׃

25הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃

26שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃

27מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃

28שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך׃

29שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת׃

30ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל׃

31זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃

32אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃

33כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 29
Top of Page
Top of Page