משלי 29
Hebrew Bible OT and NT

1איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃

2ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃

3איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃

4מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה׃

5גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃

6בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃

7ידע צדיק דין דלים רשע לא יבין דעת׃

8אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף׃

9איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃

10אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו׃

11כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

12משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃

13רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה׃

14מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃

15שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

16ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו׃

17יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃

18באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו׃

19בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה׃

20חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃

21מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון׃

22איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃

23גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃

24חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד׃

25חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

26רבים מבקשים פני מושל ומיהוה משפט איש׃

27תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 28
Top of Page
Top of Page