משלי 28
Hebrew Bible OT and NT

1נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

2בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃

3גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם׃

4עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם׃

5אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

6טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃

7נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

8מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃

9מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃

10משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב׃

11חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו׃

12בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃

13מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

14אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

15ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל׃

16נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים׃

17אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃

18הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

19עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש׃

20איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

21הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר׃

22נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו׃

23מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃

24גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית׃

25רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃

26בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

27נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות׃

28בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 27
Top of Page
Top of Page