איוב 16
Hebrew Bible OT and NT

1ויען איוב ויאמר׃

2שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃

3הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה׃

4גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃

5אאמצכם במו פי וניד שפתי יחשך׃

6אם אדברה לא יחשך כאבי ואחדלה מה מני יהלך׃

7אך עתה הלאני השמות כל עדתי׃

8ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃

9אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃

10פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃

11יסגירני אל אל עויל ועל ידי רשעים ירטני׃

12שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃

13יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃

14יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃

15שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃

16פני חמרמרה מני בכי ועל עפעפי צלמות׃

17על לא חמס בכפי ותפלתי זכה׃

18ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי׃

19גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים׃

20מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃

21ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃

22כי שנות מספר יאתיו וארח לא אשוב אהלך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 15
Top of Page
Top of Page