איוב 17
Hebrew Bible OT and NT

1רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃

2אם לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני׃

3שימה נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃

4כי לבם צפנת משכל על כן לא תרמם׃

5לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה׃

6והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה׃

7ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם׃

8ישמו ישרים על זאת ונקי על חנף יתערר׃

9ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ׃

10ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם׃

11ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃

12לילה ליום ישימו אור קרוב מפני חשך׃

13אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃

14לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃

15ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃

16בדי שאל תרדנה אם יחד על עפר נחת׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 16
Top of Page
Top of Page