ישעה 26
Hebrew Bible OT and NT

1ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃

2פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים׃

3יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

4בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

5כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר׃

6תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים׃

7ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס׃

8אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃

9נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃

10יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה׃

11יהוה רמה ידך בל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם׃

12יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו׃

13יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך׃

14מתים בל יחיו רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו׃

15יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ׃

16יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃

17כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃

18הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל׃

19יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃

20לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃

21כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 25
Top of Page
Top of Page