Patarliø knyga 16
Lithuanian
1Žmogus paruošia savo širdį, bet nuo Viešpaties priklauso jo burnos atsakymas.

2Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akyse, bet Viešpats pasveria dvasią.

3Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks.

4Viešpats viską sukūrė dėl savęs, net ir nedorėlį nelaimės dienai.

5Viešpats bjaurisi visais, kurie išdidūs širdyje; nors ir susijungtų, jie neišvengs bausmės.

6Gailestingumu ir tiesa apvaloma nuo kaltės, Viešpaties baimė padeda išvengti pikto.

7Kai žmogaus keliai patinka Viešpačiui, Jis padaro, kad ir jo priešai gyventų taikoje su juo.

8Geriau mažai su teisumu negu didelis pelnas nesąžiningai.

9Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius.

10Dieviškas sprendimas karaliaus lūpose, ir jo burna nenusikalsta teisme.

11Teisingi svarsčiai ir svarstyklės yra Viešpaties, visi svarsčiai maišelyje yra Jo darbas.

12Karalius bjaurisi nedorybėmis, nes jo sostas įtvirtintas teisingumu.

13Karaliams patinka teisios lūpos, ir jie mėgsta tuos, kurie kalba tiesą.

14Karaliaus pyktis yra mirties pasiuntinys, bet išmintingas žmogus gali jį nuraminti.

15Karaliaus veido šviesoje gyvenimas, jo palankumas kaip vėlyvasis lietus.

16Išmintis daug vertingesnė už auksą, supratimas­už sidabrą.

17Teisiojo kelias­šalintis nuo pikto; kas laikosi kelio, išsaugo gyvybę.

18Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė­prieš žlugimą.

19Geriau būti nuolankios dvasios su romiaisiais, negu dalintis grobį su išdidžiaisiais.

20Kas išmintingai tvarko reikalus, susilauks sėkmės; palaimintas, kuris pasitiki Viešpačiu.

21Išmintingas širdyje bus vadinamas sumaniu, ir švelniais žodžiais lengviau įtikinti.

22Supratimas yra gyvybės šaltinis tam, kas jį turi; kvailių pamokymas­kvailystė.

23Išmintingojo širdis moko jo burną ir prideda išmanymo jo lūpoms.

24Malonūs žodžiai yra kaip medus­saldūs sielai ir sveiki kūnui.

25Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.

26Kas dirba, dirba dėl savęs, nes jo burna verčia jį.

27Bedievis žmogus iškasa blogį, ir jo lūpose tarsi deganti ugnis.

28Ydingas žmogus sukelia vaidus, ir plepys išskiria draugus.

29Smurtininkas vilioja savo artimą ir veda jį blogu keliu.

30Jis užsimerkia, planuodamas niekšybę, prikandęs lūpas, vykdo savo piktus sumanymus.

31Žili plaukai­šlovės vainikas, jei įgytas teisumo kelyje.

32Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis­už tą, kuris užima miestą.

33Burtas metamas į skverną, bet jo išsidėstymas priklauso nuo Viešpaties.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 15
Top of Page
Top of Page