Genesis 38
Interlinear Bible
Judah and Tamar
  
 

 
 
 1961 [e]   1
way·hî   1
וַֽיְהִי֙   1
And it came to pass   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
6256 [e]
bā·‘êṯ
בָּעֵ֣ת
at time
Prep‑b, Art | N‑cs
  
 

 
 
 1931 [e]
ha·hi·w,
הַהִ֔וא
that
Art | Pro‑3fs
3381 [e]
way·yê·reḏ
וַיֵּ֥רֶד
departed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
Judah
N‑proper‑ms
853 [e]
mê·’êṯ
מֵאֵ֣ת
from
Prep‑m | DirObjM
  
 

 
 
 251 [e]
’e·ḥāw;
אֶחָ֑יו
his brothers
N‑mpc | 3ms
5186 [e]
way·yêṭ
וַיֵּ֛ט
and settled
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
near
Prep
376 [e]
’îš
אִ֥ישׁ
a certain
N‑msc
  
 

 
 
 5726 [e]
‘ă·ḏul·lā·mî
עֲדֻלָּמִ֖י
Adullamite
N‑proper‑ms
8034 [e]
ū·šə·mōw
וּשְׁמ֥וֹ
and his name [was]
Conj‑w | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 2437 [e]
ḥî·rāh.
חִירָֽה׃
Hirah
N‑proper‑ms
7200 [e]   2
way·yar-   2
וַיַּרְא־   2
And saw   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   2
8033 [e]
šām
שָׁ֧ם
there
Adv
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֛ה
Judah
N‑proper‑ms
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
a daughter
N‑fsc
376 [e]
’îš
אִ֥ישׁ
of a certain
N‑ms
  
 

 
 
 3669 [e]
kə·na·‘ă·nî
כְּנַעֲנִ֖י
Canaanite
N‑proper‑ms
8034 [e]
ū·šə·mōw
וּשְׁמ֣וֹ
and whose name [was]
Conj‑w | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 7770 [e]
šū·a‘;
שׁ֑וּעַ
Shua
N‑proper‑fs
3947 [e]
way·yiq·qā·ḥe·hā
וַיִּקָּחֶ֖הָ
and he married her
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3fs
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹ֥א
and went in
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ê·le·hā.
אֵלֶֽיהָ׃
to her
Prep | 3fs
  
 

 
 
 2029 [e]   3
wat·ta·har   3
וַתַּ֖הַר   3
So she conceived   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   3
3205 [e]
wat·tê·leḏ
וַתֵּ֣לֶד
and bore
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 1121 [e]
bên;
בֵּ֑ן
a son
N‑ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
and he called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6147 [e]
‘êr.
עֵֽר׃
Er
N‑proper‑ms
2029 [e]   4
wat·ta·har   4
וַתַּ֥הַר   4
And she conceived   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   4
  
 

 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
again
Adv
3205 [e]
wat·tê·leḏ
וַתֵּ֣לֶד
and bore
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 1121 [e]
bên;
בֵּ֑ן
a son
N‑ms
7121 [e]
wat·tiq·rā
וַתִּקְרָ֥א
and she called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 209 [e]
’ō·w·nān.
אוֹנָֽן׃
Onan
N‑proper‑ms
3254 [e]   5
wat·tō·sep̄   5
וַתֹּ֤סֶף   5
And she conceived   5
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fs   5
5750 [e]
‘ō·wḏ
עוֹד֙
yet again
Adv
3205 [e]
wat·tê·leḏ
וַתֵּ֣לֶד
and bore
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 1121 [e]
bên,
בֵּ֔ן
a son
N‑ms
7121 [e]
wat·tiq·rā
וַתִּקְרָ֥א
and called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 7956 [e]
šê·lāh;
שֵׁלָ֑ה
Shelah
N‑proper‑ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and He was
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 3580 [e]
ḇiḵ·zîḇ
בִכְזִ֖יב
at Chezib
Prep‑b | N‑proper‑fs
3205 [e]
bə·liḏ·tāh
בְּלִדְתָּ֥הּ
when she bore
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3fs
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
him
DirObjM | 3ms
3947 [e]   6
way·yiq·qaḥ   6
וַיִּקַּ֧ח   6
And took   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֛ה
Judah
N‑proper‑ms
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֖ה
a wife
N‑fs
6147 [e]
lə·‘êr
לְעֵ֣ר
for Er
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1060 [e]
bə·ḵō·w·rōw;
בְּכוֹר֑וֹ
his firstborn
N‑msc | 3ms
8034 [e]
ū·šə·māh
וּשְׁמָ֖הּ
and her name [was]
Conj‑w | N‑msc | 3fs
  
 
.
 
 
 8559 [e]
tā·mār.
תָּמָֽר׃
Tamar
N‑proper‑fs
1961 [e]   7
way·hî,   7
וַיְהִ֗י   7
But was   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
  
 

 
 
 6147 [e]
‘êr
עֵ֚ר
Er
N‑proper‑ms
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֣וֹר
firstborn
N‑msc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
of Judah
N‑proper‑ms
7451 [e]
ra‘
רַ֖ע
wicked
Adj‑ms
5869 [e]
bə·‘ê·nê
בְּעֵינֵ֣י
in the sight
Prep‑b | N‑cdc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
4191 [e]
way·mi·ṯê·hū
וַיְמִתֵ֖הוּ
and killed him
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
559 [e]   8
way·yō·mer   8
וַיֹּ֤אמֶר   8
And said   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
Judah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 209 [e]
lə·’ō·w·nān,
לְאוֹנָ֔ן
to Onan
Prep‑l | N‑proper‑ms
935 [e]

בֹּ֛א
go in
V‑Qal‑Imp‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
the wife
N‑fsc
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥî·ḵā
אָחִ֖יךָ
of your brother
N‑msc | 2ms
2992 [e]
wə·yab·bêm
וְיַבֵּ֣ם
and marry
Conj‑w | V‑Piel‑Imp‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯāh;
אֹתָ֑הּ
her
DirObjM | 3fs
6965 [e]
wə·hā·qêm
וְהָקֵ֥ם
and raise up
Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑ms
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֖רַע
an heir
N‑ms
  
 
.
 
 
 251 [e]
lə·’ā·ḥî·ḵā.
לְאָחִֽיךָ׃
to your brother
Prep‑l | N‑msc | 2ms
3045 [e]   9
way·yê·ḏa‘   9
וַיֵּ֣דַע   9
But knew   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   9
209 [e]
’ō·w·nān,
אוֹנָ֔ן
Onan
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֛י
that
Conj
3808 [e]

לֹּ֥א‪‬
not
Adv‑NegPrt
 
lōw
ל֖וֹ
his
Prep | 3ms
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
would be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2233 [e]
haz·zā·ra‘;
הַזָּ֑רַע
the heir
Art | N‑ms
  
 

 
 
 1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֞ה
and it came to pass
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
518 [e]
’im-
אִם־
when
Conj
935 [e]

בָּ֨א
he went in
V‑Qal‑Perf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֤שֶׁת
the wife
N‑fsc
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw
אָחִיו֙
of his brother
N‑msc | 3ms
7843 [e]
wə·ši·ḥêṯ
וְשִׁחֵ֣ת
that he emitted
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 776 [e]
’ar·ṣāh,
אַ֔רְצָה
on the ground
N‑fs | 3fs
1115 [e]
lə·ḇil·tî
לְבִלְתִּ֥י
lest
Prep‑l
5414 [e]
nə·ṯān-
נְתָן־
he should give
V‑Qal‑Inf
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֖רַע
an heir
N‑ms
  
 
.
 
 
 251 [e]
lə·’ā·ḥîw.
לְאָחִֽיו׃
to his brother
Prep‑l | N‑msc | 3ms
7489 [e]   10
way·yê·ra‘   10
וַיֵּ֛רַע   10
And displeased   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
5869 [e]
bə·‘ê·nê
בְּעֵינֵ֥י
in the sight
Prep‑b | N‑cdc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
the thing which
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śāh;
עָשָׂ֑ה
he did
V‑Qal‑Perf‑3ms
4191 [e]
way·yā·meṯ
וַיָּ֖מֶת
therefore He killed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
him
DirObjM | 3ms
559 [e]   11
way·yō·mer   11
וַיֹּ֣אמֶר   11
And said   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   11
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֩
Judah
N‑proper‑ms
8559 [e]
lə·ṯā·mār
לְתָמָ֨ר
to Tamar
Prep‑l | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3618 [e]
kal·lā·ṯōw
כַּלָּת֜וֹ
his daughter-in-law
N‑fsc | 3ms
3427 [e]
šə·ḇî
שְׁבִ֧י
Remain
V‑Qal‑Imp‑fs
490 [e]
’al·mā·nāh
אַלְמָנָ֣ה
a widow
N‑fs
  
 

 
 
 1004 [e]
ḇêṯ-
בֵית־
in the house
N‑msc
  
 

 
 
 1 [e]
’ā·ḇîḵ,
אָבִ֗יךְ
of in your father
N‑msc | 2fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
1431 [e]
yiḡ·dal
יִגְדַּל֙
is grown
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7956 [e]
šê·lāh
שֵׁלָ֣ה
Shelah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nî,
בְנִ֔י
my son
N‑msc | 1cs
3588 [e]

כִּ֣י
For
Conj
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar,
אָמַ֔ר
he said
V‑Qal‑Perf‑3ms
6435 [e]
pen-
פֶּן־
lest
Conj
4191 [e]
yā·mūṯ
יָמ֥וּת
die
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
1931 [e]

ה֖וּא
he
Pro‑3ms
  
 

 
 
 251 [e]
kə·’e·ḥāw;
כְּאֶחָ֑יו
like his brothers
Prep‑k | N‑mpc | 3ms
1980 [e]
wat·tê·leḵ
וַתֵּ֣לֶךְ
And went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
8559 [e]
tā·mār,
תָּמָ֔ר
Tamar
N‑proper‑fs
3427 [e]
wat·tê·šeḇ
וַתֵּ֖שֶׁב
and dwelt
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
house
N‑msc
  
 
.
 
 
 1 [e]
’ā·ḇî·hā.
אָבִֽיהָ׃
of in her father
N‑msc | 3fs
7235 [e]   12
way·yir·bū   12
וַיִּרְבּוּ֙   12
Now   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   12
3117 [e]
hay·yā·mîm,
הַיָּמִ֔ים
in the course of time
Art | N‑mp
4191 [e]
wat·tā·māṯ
וַתָּ֖מָת
died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 7770 [e]
šū·a‘
שׁ֣וּעַ
of Shua
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ-
אֵֽשֶׁת־
wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
N‑proper‑ms
5162 [e]
way·yin·nā·ḥem
וַיִּנָּ֣חֶם
And was comforted
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֗ה
Judah
N‑proper‑ms
5927 [e]
way·ya·‘al
וַיַּ֜עַל
and went up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
1494 [e]
gō·ză·zê
גֹּֽזֲזֵ֤י
the shearers
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
6629 [e]
ṣō·nōw
צֹאנוֹ֙
of sheep
N‑fsc | 3ms
1931 [e]
hū,
ה֗וּא
he
Pro‑3ms
2437 [e]
wə·ḥî·rāh
וְחִירָ֛ה
and Hirah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7453 [e]
rê·‘ê·hū
רֵעֵ֥הוּ
his friend
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5726 [e]
hā·‘ă·ḏul·lā·mî
הָעֲדֻלָּמִ֖י
the Adullamite
Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8553 [e]
tim·nā·ṯāh.
תִּמְנָֽתָה׃
at Timnah
N‑proper‑fs | 3fs
5046 [e]   13
way·yug·gaḏ   13
וַיֻּגַּ֥ד   13
and it was told   13
Conj‑w | V‑Hofal‑ConsecImperf‑3ms   13
  
 

 
 
 8559 [e]
lə·ṯā·mār
לְתָמָ֖ר
Tamar
Prep‑l | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּ֥ה
behold
Interjection
2524 [e]
ḥā·mîḵ
חָמִ֛יךְ
your father-in-law
N‑msc | 2fs
5927 [e]
‘ō·leh
עֹלֶ֥ה
is going up
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8553 [e]
ṯim·nā·ṯāh
תִמְנָ֖תָה
to Timnah
N‑proper‑fs | 3fs
1494 [e]
lā·ḡōz
לָגֹ֥ז
to shear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 6629 [e]
ṣō·nōw.
צֹאנֽוֹ׃
his sheep
N‑fsc | 3ms
5493 [e]   14
wat·tā·sar   14
וַתָּסַר֩   14
So she took off   14
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fs   14
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֨י
her garments
N‑mpc
491 [e]
’al·mə·nū·ṯāh
אַלְמְנוּתָ֜הּ
of widowhood
N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 5921 [e]
mê·‘ā·le·hā,
מֵֽעָלֶ֗יהָ
from her
Prep‑m | 3fs
3680 [e]
wat·tə·ḵas
וַתְּכַ֤ס
and covered [herself]
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 6809 [e]
baṣ·ṣā·‘îp̄
בַּצָּעִיף֙
with a veil
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 5968 [e]
wat·tiṯ·‘al·lāp̄,
וַתִּתְעַלָּ֔ף
and wrapped herself
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3fs
3427 [e]
wat·tê·šeḇ
וַתֵּ֙שֶׁב֙
and sat
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 6607 [e]
bə·p̄e·ṯaḥ
בְּפֶ֣תַח
in the entrance
Prep‑b | N‑msc
5869 [e]
‘ê·na·yim,
עֵינַ֔יִם
of Enaim
N‑proper‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [was]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
1870 [e]
de·reḵ
דֶּ֣רֶךְ
the way
N‑csc
  
 

 
 
 8553 [e]
tim·nā·ṯāh;
תִּמְנָ֑תָה
to Timnah
N‑proper‑fs | 3fs
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
7200 [e]
rā·’ă·ṯāh
רָאֲתָה֙
she saw
V‑Qal‑Perf‑3fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
that
Conj
1431 [e]
ḡā·ḏal
גָדַ֣ל
was grown
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 7956 [e]
šê·lāh,
שֵׁלָ֔ה
Shelah
N‑proper‑ms
1931 [e]
wə·hi·w
וְהִ֕וא
and she
Conj‑w | Pro‑3fs
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
5414 [e]
nit·tə·nāh
נִתְּנָ֥ה
was given
V‑Nifal‑Perf‑3fs
 
lōw
ל֖וֹ
to him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 802 [e]
lə·’iš·šāh.
לְאִשָּֽׁה׃
as a wife
Prep‑l | N‑fs
7200 [e]   15
way·yir·’e·hā   15
וַיִּרְאֶ֣הָ   15
And when saw her   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3fs   15
3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
Judah
N‑proper‑ms
2803 [e]
way·yaḥ·šə·ḇe·hā
וַֽיַּחְשְׁבֶ֖הָ
he thought she [was]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3fs
  
 

 
 
 2181 [e]
lə·zō·w·nāh;
לְזוֹנָ֑ה
a harlot
Prep‑l | N‑fs
3588 [e]

כִּ֥י
because
Conj
3680 [e]
ḵis·sə·ṯāh
כִסְּתָ֖ה
she had covered
V‑Piel‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 6440 [e]
pā·ne·hā.
פָּנֶֽיהָ׃
her face
N‑mpc | 3fs
5186 [e]   16
way·yêṭ   16
וַיֵּ֨ט   16
And he turned   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
413 [e]
’ê·le·hā
אֵלֶ֜יהָ
to her
Prep | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
by
Prep
  
 

 
 
 1870 [e]
had·de·reḵ,
הַדֶּ֗רֶךְ
the way
Art | N‑cs
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֙אמֶר֙
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3051 [e]
hā·ḇāh-
הָֽבָה־
Come
V‑Qal‑Imp‑ms | 3fs
  
 

 
 
 4994 [e]

נָּא֙
now
Interjection
935 [e]
’ā·ḇō·w
אָב֣וֹא
let me come in
V‑Qal‑Imperf.h‑1cs
  
 

 
 
 413 [e]
’ê·la·yiḵ,
אֵלַ֔יִךְ
to you
Prep | 2fs
3588 [e]

כִּ֚י
For
Conj
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏa‘,
יָדַ֔ע
he did know
V‑Qal‑Perf‑3ms
3588 [e]

כִּ֥י
that
Conj
3618 [e]
ḵal·lā·ṯōw
כַלָּת֖וֹ
his daughter-in-law
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִ֑וא
she [was]
Pro‑3fs
  
 

 
 
 559 [e]
wat·tō·mer
וַתֹּ֙אמֶר֙
So she said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
4100 [e]
mah-
מַה־
what
Interrog
5414 [e]
tit·ten-
תִּתֶּן־
will you give
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
lî,
לִּ֔י‪‬
me
Prep | 1cs
3588 [e]

כִּ֥י
that
Conj
935 [e]
ṯā·ḇō·w
תָב֖וֹא
you may come in
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ê·lāy.
אֵלָֽי׃
to me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 559 [e]   17
way·yō·mer   17
וַיֹּ֕אמֶר   17
And he said   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   17
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִ֛י
I
Pro‑1cs
7971 [e]
’ă·šal·laḥ
אֲשַׁלַּ֥ח
will send
V‑Piel‑Imperf‑1cs
1423 [e]
gə·ḏî-
גְּדִֽי־
a young
N‑msc
5795 [e]
‘iz·zîm
עִזִּ֖ים
goat
N‑fp
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
.
 
 
 6629 [e]
haṣ·ṣōn;
הַצֹּ֑אן
the flock
Art | N‑cs
  
 

 
 
 559 [e]
wat·tō·mer
וַתֹּ֕אמֶר
So she said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
518 [e]
’im-
אִם־
Only if
Conj
5414 [e]
tit·tên
תִּתֵּ֥ן
will you give [me]
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 6162 [e]
‘ê·rā·ḇō·wn
עֵרָב֖וֹן
a pledge
N‑ms
5704 [e]
‘aḏ
עַ֥ד
until
Prep
  
 
؟
 
 
 7971 [e]
šā·lə·ḥe·ḵā.
שָׁלְחֶֽךָ׃
you send it
V‑Qal‑Inf | 2ms
  
 

 
 
 559 [e]   18
way·yō·mer,   18
וַיֹּ֗אמֶר   18
And he said   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   18
4100 [e]
māh
מָ֣ה
what
Interrog
6162 [e]
hā·‘ê·rā·ḇō·wn
הָֽעֵרָבוֹן֮
pledge
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
5414 [e]
’et·ten-
אֶתֶּן־
shall I give
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
؟
 
 
  
lāḵ
לָּךְ֒
you
Prep | 2fs
  
 

 
 
 559 [e]
wat·tō·mer,
וַתֹּ֗אמֶר
so she said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 2368 [e]
ḥō·ṯā·mə·ḵā
חֹתָֽמְךָ֙
Your signet
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 6616 [e]
ū·p̄ə·ṯî·le·ḵā,
וּפְתִילֶ֔ךָ
and cord
Conj‑w | N‑msc | 2ms
4294 [e]
ū·maṭ·ṭə·ḵā
וּמַטְּךָ֖
and your staff
Conj‑w | N‑msc | 2ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [is]
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3027 [e]
bə·yā·ḏe·ḵā;
בְּיָדֶ֑ךָ
in your hand
Prep‑b | N‑fsc | 2ms
5414 [e]
way·yit·ten-
וַיִּתֶּן־
And he gave [them]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lāh
לָּ֛הּ
to her
Prep | 3fs
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹ֥א
and went in
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 413 [e]
’ê·le·hā
אֵלֶ֖יהָ
to her
Prep | 3fs
2029 [e]
wat·ta·har
וַתַּ֥הַר
and she conceived
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
by him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 6965 [e]   19
wat·tā·qām   19
וַתָּ֣קָם   19
So she arose   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   19
  
 

 
 
 1980 [e]
wat·tê·leḵ,
וַתֵּ֔לֶךְ
and went away
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
5493 [e]
wat·tā·sar
וַתָּ֥סַר
and laid aside
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fs
6809 [e]
ṣə·‘î·p̄āh
צְעִיפָ֖הּ
her veil
N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 5921 [e]
mê·‘ā·le·hā;
מֵעָלֶ֑יהָ
upon
Prep‑m | 3fs
3847 [e]
wat·til·baš
וַתִּלְבַּ֖שׁ
and put on
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֥י
the garments
N‑mpc
  
 
.
 
 
 491 [e]
’al·mə·nū·ṯāh.
אַלְמְנוּתָֽהּ׃
of her widowhood
N‑fsc | 3fs
7971 [e]   20
way·yiš·laḥ   20
וַיִּשְׁלַ֨ח   20
And sent   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   20
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֜ה
Judah
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1423 [e]
gə·ḏî
גְּדִ֣י
the young
N‑msc
5795 [e]
hā·‘iz·zîm,
הָֽעִזִּ֗ים
goat
Art | N‑fp
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַד֙
by the hand
Prep‑b | N‑fsc
7453 [e]
rê·‘ê·hū
רֵעֵ֣הוּ
of his friend
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5726 [e]
hā·‘ă·ḏul·lā·mî,
הָֽעֲדֻלָּמִ֔י
the Adullamite
Art | N‑proper‑ms
3947 [e]
lā·qa·ḥaṯ
לָקַ֥חַת
to receive
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6162 [e]
hā·‘ê·rā·ḇō·wn
הָעֵרָב֖וֹן
[his] pledge
Art | N‑ms
3027 [e]
mî·yaḏ
מִיַּ֣ד
from hand
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 802 [e]
hā·’iš·šāh;
הָאִשָּׁ֑ה
of the woman
Art | N‑fs
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֖א
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4672 [e]
mə·ṣā·’āh.
מְצָאָֽהּ׃
he did find her
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3fs
7592 [e]   21
way·yiš·’al   21
וַיִּשְׁאַ֞ל   21
And he asked   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   21
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
582 [e]
’an·šê
אַנְשֵׁ֤י
the men
N‑mpc
  
 

 
 
 4725 [e]
mə·qō·māh
מְקֹמָהּ֙
of that place
N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
346 [e]
’ay·yêh
אַיֵּ֧ה
where is
Interrog
  
 

 
 
 6948 [e]
haq·qə·ḏê·šāh
הַקְּדֵשָׁ֛ה
the harlot
Art | Adj‑fs
1931 [e]

הִ֥וא
she [was]
Pro‑3fs
5879 [e]
ḇā·‘ê·na·yim
בָעֵינַ֖יִם
in Enaim
Prep‑b, Art | N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
  
 
؟
 
 
 1870 [e]
had·dā·reḵ;
הַדָּ֑רֶךְ
the roadside
Art | N‑cs
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·mə·rū,
וַיֹּ֣אמְר֔וּ
And they said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
3808 [e]
lō-
לֹא־
no
Adv‑NegPrt
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֥ה
there was
V‑Qal‑Perf‑3fs
2088 [e]
ḇā·zeh
בָזֶ֖ה
in this [place]
Prep‑b | Pro‑ms
  
 
.
 
 
 6948 [e]
qə·ḏê·šāh.
קְדֵשָֽׁה׃
harlot
Adj‑fs
7725 [e]   22
way·yā·šāḇ   22
וַיָּ֙שָׁב֙   22
So he returned   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   22
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
Judah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֖אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3808 [e]

לֹ֣א
cannot
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 4672 [e]
mə·ṣā·ṯî·hā;
מְצָאתִ֑יהָ
I find her
V‑Qal‑Perf‑1cs | 3fs
1571 [e]
wə·ḡam
וְגַ֨ם
and
Conj‑w | Conj
376 [e]
’an·šê
אַנְשֵׁ֤י
the men
N‑mpc
4725 [e]
ham·mā·qō·wm
הַמָּקוֹם֙
of the place
Art | N‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mə·rū,
אָֽמְר֔וּ
said
V‑Qal‑Perf‑3cp
3808 [e]
lō-
לֹא־
no
Adv‑NegPrt
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֥ה
there was
V‑Qal‑Perf‑3fs
2088 [e]
ḇā·zeh
בָזֶ֖ה
in this [place]
Prep‑b | Pro‑ms
  
 
.
 
 
 6948 [e]
qə·ḏê·šāh.
קְדֵשָֽׁה׃
harlot
Adj‑fs
559 [e]   23
way·yō·mer   23
וַיֹּ֤אמֶר   23
And said   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   23
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
Judah
N‑proper‑ms
3947 [e]
tiq·qaḥ-
תִּֽקַּֽח־
let her take [them]
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
  
lāh,
לָ֔הּ
for herself
Prep | 3fs
6435 [e]
pen
פֶּ֖ן
lest
Conj
1961 [e]
nih·yeh
נִהְיֶ֣ה
we be
V‑Qal‑Imperf‑1cp
  
 
.
 
 
 937 [e]
lā·ḇūz;
לָב֑וּז
shamed
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּ֤ה
For
Interjection
7971 [e]
šā·laḥ·tî
שָׁלַ֙חְתִּי֙
I sent
V‑Qal‑Perf‑1cs
1423 [e]
hag·gə·ḏî
הַגְּדִ֣י
young goat
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2088 [e]
haz·zeh,
הַזֶּ֔ה
this
Art | Pro‑ms
859 [e]
wə·’at·tāh
וְאַתָּ֖ה
and you
Conj‑w | Pro‑2ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4672 [e]
mə·ṣā·ṯāh.
מְצָאתָֽהּ׃
have found her
V‑Qal‑Perf‑2ms | 3fs
  
 

 
 
 1961 [e]   24
way·hî   24
וַיְהִ֣י ׀   24
And it came to pass   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   24
7969 [e]
kə·miš·lōš
כְּמִשְׁלֹ֣שׁ
about after three
Prep‑k, Prep‑m | Number‑fsc
2320 [e]
ḥo·ḏā·šîm,
חֳדָשִׁ֗ים
months
N‑mp
5046 [e]
way·yug·gaḏ
וַיֻּגַּ֨ד
that was told
Conj‑w | V‑Hofal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3063 [e]
lî·hū·ḏāh
לִֽיהוּדָ֤ה
Judah
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr
לֵֽאמֹר֙
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2181 [e]
zā·nə·ṯāh
זָֽנְתָה֙
has played the harlot
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 8559 [e]
tā·mār
תָּמָ֣ר
Tamar
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3618 [e]
kal·lā·ṯe·ḵā,
כַּלָּתֶ֔ךָ
your daughter-in-law
N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 1571 [e]
wə·ḡam
וְגַ֛ם
and furthermore
Conj‑w | Conj
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּ֥ה
behold
Interjection
2030 [e]
hā·rāh
הָרָ֖ה
she [is] pregnant
Adj‑fs
  
 
.
 
 
 2183 [e]
liz·nū·nîm;
לִזְנוּנִ֑ים
by harlotry
Prep‑l | N‑mp
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
So said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
Judah
N‑proper‑ms
3318 [e]
hō·w·ṣî·’ū·hā
הוֹצִיא֖וּהָ
bring her out
V‑Hifil‑Imp‑mp | 3fs
  
 
.
 
 
 8313 [e]
wə·ṯiś·śā·rêp̄.
וְתִשָּׂרֵֽף׃
and let her be burned
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf‑3fs
1931 [e]   25
   25
הִ֣וא   25
[when] she   25
Pro‑3fs   25
  
 

 
 
 3318 [e]
mū·ṣêṯ,
מוּצֵ֗את
[was] brought out
V‑Hofal‑Prtcpl‑fs
1931 [e]
wə·hî
וְהִ֨יא
then she
Conj‑w | Pro‑3fs
7971 [e]
šā·lə·ḥāh
שָׁלְחָ֤ה
sent
V‑Qal‑Perf‑3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 2524 [e]
ḥā·mî·hā
חָמִ֙יהָ֙
her father-in-law
N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
582 [e]
lə·’îš
לְאִישׁ֙
by the man
Prep‑l | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
to whom
Pro‑r
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
these
Pro‑cp
  
 

 
 
  
lōw,
לּ֔וֹ
belong
Prep | 3ms
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִ֖י
I
Pro‑1cs
  
 

 
 
 2030 [e]
hā·rāh;
הָרָ֑ה
[am] pregnant
Adj‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
wat·tō·mer
וַתֹּ֙אמֶר֙
And she said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 5234 [e]
hak·ker-
הַכֶּר־
determine
V‑Hifil‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4994 [e]
nā,
נָ֔א
please
Interjection
4310 [e]
lə·mî
לְמִ֞י
to whom [is]
Prep‑l | Interrog
  
 

 
 
 2858 [e]
ha·ḥō·ṯe·meṯ
הַחֹתֶ֧מֶת
the signet
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6616 [e]
wə·hap·pə·ṯî·lîm
וְהַפְּתִילִ֛ים
and cord
Conj‑w, Art | N‑mp
4294 [e]
wə·ham·maṭ·ṭeh
וְהַמַּטֶּ֖ה
and staff
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 428 [e]
hā·’êl·leh.
הָאֵֽלֶּה׃
these
Art | Pro‑cp
5234 [e]   26
way·yak·kêr   26
וַיַּכֵּ֣ר   26
So acknowledged [them]   26
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   26
3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֗ה
Judah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֙אמֶר֙
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6663 [e]
ṣā·ḏə·qāh
צָֽדְקָ֣ה
She is more righteous
V‑Qal‑Perf‑3fs
4480 [e]
mim·men·nî,
מִמֶּ֔נִּי
than I
Prep | 1cs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
thus
Adv
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5414 [e]
nə·ṯat·tî·hā
נְתַתִּ֖יהָ
I did give her
V‑Qal‑Perf‑1cs | 3fs
7956 [e]
lə·šê·lāh
לְשֵׁלָ֣ה
to Shelah
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ḇə·nî;
בְנִ֑י
my son
N‑msc | 1cs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
And never
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3254 [e]
yā·sap̄
יָסַ֥ף
again
V‑Qal‑Perf‑3ms
5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
more
Adv
  
 
.
 
 
 3045 [e]
lə·ḏa‘·tāh
לְדַעְתָּֽה׃‪‬
he knew her
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
The Birth of Pharez and Zarah
1961 [e]   27
way·hî   27
וַיְהִ֖י   27
And it came to pass   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
6256 [e]
bə·‘êṯ
בְּעֵ֣ת
at the time for
Prep‑b | N‑csc
  
 

 
 
 3205 [e]
liḏ·tāh;
לִדְתָּ֑הּ
giving birth
V‑Qal‑Inf | 3fs
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
that behold
Conj‑w | Interjection
8380 [e]
ṯə·’ō·w·mîm
תְאוֹמִ֖ים
twins [were]
N‑mp
  
 
.
 
 
 990 [e]
bə·ḇiṭ·nāh.
בְּבִטְנָֽהּ׃
in her womb
Prep‑b | N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 1961 [e]   28
way·hî   28
וַיְהִ֥י   28
And so it was   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
  
 

 
 
 3205 [e]
ḇə·liḏ·tāh
בְלִדְתָּ֖הּ
when she was giving birth
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3fs
5414 [e]
way·yit·ten-
וַיִּתֶּן־
that [the one] put out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3027 [e]
yāḏ;
יָ֑ד
[his] hand
N‑fs
3947 [e]
wat·tiq·qaḥ
וַתִּקַּ֣ח
and took
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 3205 [e]
ham·yal·le·ḏeṯ,
הַמְיַלֶּ֗דֶת
the midwife
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑fs
7194 [e]
wat·tiq·šōr
וַתִּקְשֹׁ֨ר
and tied
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3027 [e]
yā·ḏōw
יָד֤וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִי֙
a scarlet [thread]
N‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2088 [e]
zeh
זֶ֖ה
this [one]
Pro‑ms
3318 [e]
yā·ṣā
יָצָ֥א
came out
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 7223 [e]
ri·šō·nāh.
רִאשֹׁנָֽה׃
first
Adj‑fs
  
 

 
 
 1961 [e]   29
way·hî   29
וַיְהִ֣י ׀   29
And it came to pass   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
7725 [e]
kə·mê·šîḇ
כְּמֵשִׁ֣יב
as he drew back
Prep‑k | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3027 [e]
yā·ḏōw,
יָד֗וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּה֙
behold
Conj‑w | Interjection
3318 [e]
yā·ṣā
יָצָ֣א
came out
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw,
אָחִ֔יו
his brother
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]
wat·tō·mer
וַתֹּ֕אמֶר
and she said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
4100 [e]
mah-
מַה־
How
Interrog
  
 
؟
 
 
 6555 [e]
pā·raṣ·tā
פָּרַ֖צְתָּ
have you broken forth
V‑Qal‑Perf‑2ms
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֣יךָ
upon you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 6556 [e]
pā·reṣ;
פָּ֑רֶץ
[is a] breach
N‑ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
Therefore was called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6557 [e]
pā·reṣ.
פָּֽרֶץ׃
Perez
N‑proper‑ms
310 [e]   30
wə·’a·ḥar   30
וְאַחַר֙   30
And afterward   30
Conj‑w | Adv   30
3318 [e]
yā·ṣā
יָצָ֣א
came out
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw,
אָחִ֔יו
his brother
N‑msc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who had
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3027 [e]
yā·ḏōw
יָד֖וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 8144 [e]
haš·šā·nî;
הַשָּׁנִ֑י
the scarlet [thread]
Art | N‑ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
and was called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 2226 [e]
zā·raḥ.
זָֽרַח׃
Zerah
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Genesis 37
Top of Page
Top of Page