5726. עֲדֻלָּמִי (Adullami)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5726. עֲדֻלָּמִי (Adullami) — 3 Occurrences

Genesis 38:1
HEB: עַד־ אִ֥ישׁ עֲדֻלָּמִ֖י וּשְׁמ֥וֹ חִירָֽה׃
NAS: a certain Adullamite, whose name
KJV: in to a certain Adullamite, whose name
INT: against A certain Adullamite name was Hirah

Genesis 38:12
HEB: וְחִירָ֛ה רֵעֵ֥הוּ הָעֲדֻלָּמִ֖י תִּמְנָֽתָה׃
NAS: Hirah the Adullamite.
KJV: Hirah the Adullamite.
INT: Hirah and his friend the Adullamite Timnah

Genesis 38:20
HEB: בְּיַד֙ רֵעֵ֣הוּ הָֽעֲדֻלָּמִ֔י לָקַ֥חַת הָעֵרָב֖וֹן
NAS: by his friend the Adullamite, to receive
KJV: of his friend the Adullamite, to receive
INT: hand his friend the Adullamite to receive the pledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page