Ezekiel 48
Interlinear Bible
The Portion for the Tribes
428 [e]   1
wə·’êl·leh   1
וְאֵ֖לֶּה   1
Now these [are]   1
Conj‑w | Pro‑cp   1
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֣וֹת
the names
N‑mpc
  
 
.
 
 
 7626 [e]
haš·šə·ḇā·ṭîm;
הַשְּׁבָטִ֑ים
of the tribes
Art | N‑mp
7097 [e]
miq·ṣêh
מִקְצֵ֣ה
From the border
Prep‑m | N‑msc
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֡וֹנָה
northern
N‑fs | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
along
Prep
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
the coast
N‑fsc
1870 [e]
de·reḵ-
דֶּֽרֶךְ־
the road to
N‑csc
  
 

 
 
 2855 [e]
ḥeṯ·lōn
חֶתְלֹ֣ן ׀
Hethlon
N‑proper‑fs
935 [e]
lə·ḇō·w-
לְֽבוֹא־
at the entrance
Prep | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2574 [e]
ḥă·māṯ
חֲמָ֡ת
of Hamath
N‑proper‑fs
 
ḥă·ṣar
חֲצַ֣ר
to
 
  
 

 
 
 2704 [e]
‘ê·nān
עֵינָן֩
Hazar Enan
N‑proper‑fs
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֨וּל
the border
N‑msc
1834 [e]
dam·me·śeq
דַּמֶּ֤שֶׂק
of Damascus
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֙וֹנָה֙
northward
N‑fs | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
in
Prep
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
the direction
N‑fsc
  
 

 
 
 2574 [e]
ḥă·māṯ,
חֲמָ֔ת
of Hamath
N‑proper‑fs
1961 [e]
wə·hā·yū-
וְהָיוּ־
and [there [shall] [be]
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
 
lōw
ל֧וֹ
from
Prep | 3ms
6285 [e]
p̄ə·’aṯ-
פְאַת־
side
N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
its east
N‑ms
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
to its west
Art | N‑ms
1835 [e]
dān
דָּ֥ן
[for] Dan
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   2
wə·‘al   2
וְעַ֣ל ׀   2
And by   2
Conj‑w | Prep   2
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 1835 [e]
dān,
דָּ֗ן
of Dan
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
east
N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁ֥ר
[for] Asher
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   3
wə·‘al   3
וְעַ֣ל ׀   3
And by   3
Conj‑w | Prep   3
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr,
אָשֵׁ֗ר
of Asher
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
5321 [e]
nap̄·tā·lî
נַפְתָּלִ֥י
[for] Naphtali
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   4
wə·‘al   4
וְעַ֣ל ׀   4
And by   4
Conj‑w | Prep   4
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֥ה
[for] Manasseh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   5
wə·‘al   5
וְעַ֣ל ׀   5
And by   5
Conj‑w | Prep   5
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֗ה
of Manasseh
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֥יִם
[for] Ephraim
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   6
wə·‘al   6
וְעַ֣ל ׀   6
And by   6
Conj‑w | Prep   6
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 669 [e]
’ep̄·ra·yim,
אֶפְרַ֗יִם
of Ephraim
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
east
N‑ms
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְאוּבֵ֥ן
[for] Reuben
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   7
wə·‘al   7
וְעַ֣ל ׀   7
And by   7
Conj‑w | Prep   7
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên,
רְאוּבֵ֗ן
of Reuben
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
east
N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֥ה
[for] Judah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   8
wə·‘al   8
וְעַל֙   8
And by   8
Conj‑w | Prep   8
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
of Judah
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֖ים
east
N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh;
יָ֑מָּה
the west
N‑ms | 3fs
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
8641 [e]
hat·tə·rū·māh
הַתְּרוּמָ֣ה
the district
Art | N‑fs
834 [e]
’ăšer-
אֲ‍ֽשֶׁר־
which
Pro‑r
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֡ימוּ
you shall set apart
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁה֩
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֨ים
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֜לֶף
thousand [cubits]
Number‑ms
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ,
רֹ֗חַב
in width
N‑ms
753 [e]
wə·’ō·reḵ
וְאֹ֜רֶךְ
and [in] length
Conj‑w | N‑ms
259 [e]
kə·’a·ḥaḏ
כְּאַחַ֤ד
the same as one
Prep‑k | Number‑msc
  
 

 
 
 2506 [e]
ha·ḥă·lā·qîm
הַחֲלָקִים֙
of the [other] portions
Art | N‑mp
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֤ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֙ימָה֙
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
west
N‑ms | 3fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
4720 [e]
ham·miq·dāš
הַמִּקְדָּ֖שׁ
the with sanctuary
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
בְּתוֹכֽוֹ׃
in the center
Prep‑b | N‑msc | 3ms
8641 [e]   9
hat·tə·rū·māh   9
הַתְּרוּמָ֕ה   9
The district [shall] [be]   9
Art | N‑fs   9
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֖ימוּ
you shall set apart
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
for Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֗רֶךְ
in length
N‑msc
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand [cubits]
Number‑ms
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and in width
Conj‑w | N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
ten
Number‑msc
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Number‑mp
The Portion for the Priests
  
 

 
 
 428 [e]   10
ū·lə·’êl·leh   10
וּ֠לְאֵ֜לֶּה   10
And to these   10
Conj‑w, Prep‑l | Pro‑cp   10
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall belong
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 8641 [e]
ṯə·rū·maṯ-
תְרֽוּמַת־
district
N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּדֶשׁ֮
the holy
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
lak·kō·hă·nîm
לַכֹּֽהֲנִים֒
to the priests
Prep‑l, Art | N‑mp
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֜וֹנָה
on the north
N‑fs | 3fs
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֧ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֣ים
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֗לֶף
thousand [cubits] [in] [length]
Number‑ms
3220 [e]
wə·yām·māh
וְיָ֙מָּה֙
and on the west
Conj‑w | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֚חַב
in width
N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
ten
Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
6921 [e]
wə·qā·ḏî·māh,
וְקָדִ֗ימָה
and on the east
Conj‑w | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֚חַב
in width
N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
ten
Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
5045 [e]
wə·neḡ·bāh
וְנֶ֕גְבָּה
and on the south
Conj‑w | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ
אֹ֕רֶךְ
in length
N‑msc
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֖ים
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand
Number‑ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
4720 [e]
miq·daš-
מִקְדַּשׁ־
the sanctuary
N‑msc
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
בְּתוֹכֽוֹ׃
in the center
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3548 [e]   11
lak·kō·hă·nîm   11
לַכֹּהֲנִ֤ים   11
[It] [shall] [be] for the priests   11
Prep‑l, Art | N‑mp   11
6942 [e]
ham·qud·dāš
הַֽמְקֻדָּשׁ֙
who are sanctified
Art | V‑Pual‑Prtcpl‑ms
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֣י
of the sons
Prep‑m | N‑mpc
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
of Zadok
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
8104 [e]
šā·mə·rū
שָׁמְר֖וּ
have kept
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 4931 [e]
miš·mar·tî;
מִשְׁמַרְתִּ֑י
My charge
N‑fsc | 1cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
8582 [e]
ṯā·‘ū,
תָע֗וּ
did go astray
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 8582 [e]
biṯ·‘ō·wṯ
בִּתְעוֹת֙
when went astray
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
as
Prep‑k | Pro‑r
8582 [e]
tā·‘ū
תָּע֖וּ
went astray
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
the Levites
Art | N‑proper‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
1961 [e]   12
wə·hā·yə·ṯāh   12
וְהָיְתָ֨ה   12
And shall be   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs   12
 
lā·hem
לָהֶ֧ם
to them
Prep | 3mp
8642 [e]
tə·rū·mî·yāh
תְּרוּמִיָּ֛ה
[this] district
N‑fs
8641 [e]
mit·tə·rū·maṯ
מִתְּרוּמַ֥ת
that is set apart
Prep‑m | N‑fsc
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
of land
Art | N‑fs
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֣דֶשׁ
a holy thing
N‑msc
6944 [e]
qā·ḏā·šîm;
קָדָשִׁ֑ים
most
N‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
by
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֖וּל
the border
N‑msc
  
 
.
 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
of the Levites
Art | N‑proper‑mp
3881 [e]   13
wə·hal·wî·yim,   13
וְהַלְוִיִּ֗ם   13
And the Levites [shall] [have] [an] [area]   13
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp   13
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּת֙
Opposite
Prep‑l
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm,
הַכֹּהֲנִ֔ים
of the priests
Art | N‑mp
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֨ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֥ים
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֙לֶף֙
thousand [cubits]
Number‑ms
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֔רֶךְ
in length
N‑ms
  
 
.
 
 
 7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and in width
Conj‑w | N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
Ten
Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm;
אֲלָפִ֑ים
thousand
Number‑mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
entire
N‑msc
753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֗רֶךְ
its length [shall] [be]
N‑ms
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Number‑ms
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and its width
Conj‑w | N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
ten
Number‑msc
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Number‑mp
3808 [e]   14
wə·lō-   14
וְלֹא־   14
And not   14
Conj‑w | Adv‑NegPrt   14
4376 [e]
yim·kə·rū
יִמְכְּר֣וּ
they shall sell
V‑Qal‑Imperf‑3mp
4480 [e]
mim·men·nū,
מִמֶּ֗נּוּ
any of it
Prep | 3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
or
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 4171 [e]
yā·mêr
יָמֵ֛ר
exchange
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
 
ya·‘ă·ḇūr
[יעבור]
 - 
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5674 [e]
ya·‘ă·ḇîr
(יַעֲבִ֖יר)
they may alienate
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
7225 [e]
rê·šîṯ
רֵאשִׁ֣ית
this best [part]
N‑fsc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Art | N‑fs
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
[it] [is] holy
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
2568 [e]   15
wa·ḥă·mê·šeṯ   15
וַחֲמֵ֨שֶׁת   15
And the five   15
Conj‑w | Number‑msc   15
  
 

 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֜ים
thousand [cubits]
Number‑mp
3498 [e]
han·nō·w·ṯār
הַנּוֹתָ֣ר
that remain
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
7341 [e]
bā·rō·ḥaḇ,
בָּרֹ֗חַב
in width
Prep‑b, Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
along
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
the edge
N‑cpc
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
of five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and the twenty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Number‑ms
2455 [e]
ḥōl-
חֹֽל־
for general use
N‑ms
1931 [e]

ה֣וּא
[shall] be
Pro‑3ms
  
 

 
 
 5892 [e]
lā·‘îr,
לָעִ֔יר
by the city
Prep‑l, Art | N‑fs
  
 

 
 
 4186 [e]
lə·mō·wō·šāḇ
לְמוֹשָׁ֖ב
for dwellings
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 4054 [e]
ū·lə·miḡ·rāš;
וּלְמִגְרָ֑שׁ
and common-land
Conj‑w, Prep‑l | N‑ms
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָיְתָ֥ה
and shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֖יר
the city
Art | N‑fs
 
bə·ṯō·w·ḵōh
[בתוכה]
 - 
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
(בְּתוֹכֽוֹ׃)
in the center
Prep‑b | N‑msc | 3ms
428 [e]   16
wə·’êl·leh   16
וְאֵלֶּה֮   16
And these [shall] [be]   16
Conj‑w | Pro‑cp   16
4060 [e]
mid·dō·w·ṯe·hā
מִדּוֹתֶיהָ֒
its measurements
N‑fpc | 3fs
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֣ת
the side
N‑fsc
6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn,
צָפ֗וֹן
north
N‑fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred [cubits]
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
6285 [e]
ū·p̄ə·’aṯ-
וּפְאַת־
and the side
Conj‑w | N‑fsc
5045 [e]
ne·ḡeḇ
נֶ֕גֶב
south
N‑fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Number‑fsc
2568 [e]
ḥă·mêš
[חמש]
five [shall] be
Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm;
אֲלָפִ֑ים
thousand
Number‑mp
6285 [e]
ū·mip·pə·’aṯ
וּמִפְּאַ֣ת
and the side
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏîm,
קָדִ֗ים
east
N‑ms
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
6285 [e]
ū·p̄ə·’aṯ-
וּפְאַת־
and the side
Conj‑w | N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֕מָּה
west
N‑ms | 3fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֥עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Number‑mp
1961 [e]   17
wə·hā·yāh   17
וְהָיָ֣ה   17
And shall be   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   17
4054 [e]
miḡ·rāš
מִגְרָשׁ֮
the common-land
N‑ms
5892 [e]
lā·‘îr
לָעִיר֒
of the city
Prep‑l, Art | N‑fs
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֙וֹנָה֙
to the north
N‑fs | 3fs
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty [cubits]
Number‑cp
3967 [e]
ū·mā·ṯa·yim,
וּמָאתַ֔יִם
and two hundred
Conj‑w | Number‑fd
5045 [e]
wə·neḡ·bāh
וְנֶ֖גְבָּה
and to the south
Conj‑w | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Number‑cp
3967 [e]
ū·mā·ṯā·yim;
וּמָאתָ֑יִם
and two hundred
Conj‑w | Number‑fd
6921 [e]
wə·qā·ḏî·māh
וְקָדִ֙ימָה֙
and to the east
Conj‑w | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Number‑cp
3967 [e]
ū·mā·ṯa·yim,
וּמָאתַ֔יִם
and two hundred
Conj‑w | Number‑fd
3220 [e]
wə·yām·māh
וְיָ֖מָּה
and to the west
Conj‑w | N‑ms | 3fs
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֥ים
fifty
Number‑cp
  
 
.
 
 
 3967 [e]
ū·mā·ṯā·yim.
וּמָאתָֽיִם׃
and two hundred
Conj‑w | Number‑fd
3498 [e]   18
wə·han·nō·w·ṯār   18
וְהַנּוֹתָ֨ר   18
And the rest   18
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms   18
753 [e]
bā·’ō·reḵ
בָּאֹ֜רֶךְ
of the length
Prep‑b, Art | N‑ms
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֣ת ׀
alongside
Prep‑l
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
the district
N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֗דֶשׁ
of the holy [section] [shall] [be]
Art | N‑ms
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֨רֶת
ten
Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֤ים
thousand [cubits]
Number‑mp
  
 

 
 
 6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֙ימָה֙
to the east
N‑ms | 3fs
6235 [e]
wa·‘ă·śe·reṯ
וַעֲשֶׂ֤רֶת
and ten
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִים֙
thousand
Number‑mp
  
 

 
 
 3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
to the west
N‑ms | 3fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֕ה
and it shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֖ת
adjacent to
Prep‑l
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
the district
N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the holy [section]
Art | N‑ms
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָיְתָ֤ה
and shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
 
ṯə·ḇū·’ā·ṯōh
[תבואתה]
 - 
N‑fsc | 3ms
8393 [e]
ṯə·ḇū·’ā·ṯōw
(תְבֽוּאָתוֹ֙)
its produce
N‑fsc | 3ms
3899 [e]
lə·le·ḥem,
לְלֶ֔חֶם
food
Prep‑l | N‑cs
5647 [e]
lə·‘ō·ḇə·ḏê
לְעֹבְדֵ֖י
for the workers
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 5892 [e]
hā·‘îr.
הָעִֽיר׃
of the city
Art | N‑fs
5647 [e]   19
wə·hā·‘ō·ḇêḏ   19
וְהָעֹבֵ֖ד   19
And the workers of   19
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   19
5892 [e]
hā·‘îr;
הָעִ֑יר
the city
Art | N‑fs
5647 [e]
ya·‘aḇ·ḏū·hū
יַעַבְד֕וּהוּ
shall cultivate it
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 3ms
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֖ל
from all
Prep‑m | N‑msc
7626 [e]
šiḇ·ṭê
שִׁבְטֵ֥י
the tribes
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]   20
kāl-   20
כָּל־   20
Entire   20
N‑msc   20
8641 [e]
hat·tə·rū·māh,
הַתְּרוּמָ֗ה
the district [shall] [be]
Art | N‑fs
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand [cubits]
Number‑ms
2568 [e]
ba·ḥă·miš·šāh
בַּחֲמִשָּׁ֥ה
by five
Prep‑b, Art | Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֖ים
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand [cubits]
Number‑ms
  
 

 
 
 7243 [e]
rə·ḇî·‘îṯ,
רְבִיעִ֗ית
foursquare
Number‑ofs
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֙ימוּ֙
You shall set apart
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
district
N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the holy
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
with
Prep
272 [e]
’ă·ḥuz·zaṯ
אֲחֻזַּ֖ת
the property
N‑fsc
  
 
.
 
 
 5892 [e]
hā·‘îr.
הָעִֽיר׃
of the city
Art | N‑fs
The Portion for the Prince
3498 [e]   21
wə·han·nō·w·ṯār   21
וְהַנּוֹתָ֣ר   21
And the rest [shall] [belong]   21
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms   21
  
 

 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֣יא
to the prince
Prep‑l, Art | N‑ms
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֣ה ׀
on this [side]
Prep‑m | Pro‑ms
2088 [e]
ū·miz·zeh
וּמִזֶּ֣ה ׀
and on this [side]
Conj‑w, Prep‑m | Pro‑ms
  
 

 
 
 8641 [e]
liṯ·rū·maṯ-
לִתְרֽוּמַת־
of district
Prep‑l | N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּ֣דֶשׁ
the holy
Art | N‑ms
272 [e]
wə·la·’ă·ḥuz·zaṯ
וְלַאֲחֻזַּ֪ת
and of the property
Conj‑w, Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֟יר
of city
Art | N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
over against
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
next to
N‑cpc
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁה֩
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֨ים
and the twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֥לֶף ׀
thousand [cubits]
Number‑ms
8641 [e]
tə·rū·māh
תְּרוּמָה֮
of the [holy] district
N‑fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
as far as
Prep
  
 

 
 
 1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִימָה֒
eastern
N‑ms | 3fs
3220 [e]
wə·yām·māh,
וְיָ֗מָּה
and westward
Conj‑w | N‑ms | 3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
toward
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּ֠נֵי
next to
N‑cpc
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֨ה
five
Number‑ms
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֥ים
and the twenty
Conj‑w | Number‑cp
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֙לֶף֙
thousand
Number‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
as far as
Prep
  
 

 
 
 1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
western
N‑ms | 3fs
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֥ת
adjacent to
Prep‑l
2506 [e]
ḥă·lā·qîm
חֲלָקִ֖ים
the [tribal] portions
N‑mp
  
 
.
 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî;
לַנָּשִׂ֑יא
[it] [shall] [belong] to the prince
Prep‑l, Art | N‑ms
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָֽיְתָה֙
And it shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
  
 

 
 
 8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
district
N‑fsc
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the holy
Art | N‑ms
4720 [e]
ū·miq·daš
וּמִקְדַּ֥שׁ
and the sanctuary
Conj‑w | N‑msc
1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֖יִת
of the temple
Art | N‑ms
 
bə·ṯō·w·ḵōh
[בתוכה]
 - 
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
(בְּתוֹכֽוֹ׃)
[shall] [be] in the center
Prep‑b | N‑msc | 3ms
272 [e]   22
ū·mê·’ă·ḥuz·zaṯ   22
וּמֵאֲחֻזַּ֤ת   22
And Moreover apart from the possession   22
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc   22
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּם֙
of the Levites
Art | N‑proper‑mp
272 [e]
ū·mê·’ă·ḥuz·zaṯ
וּמֵאֲחֻזַּ֣ת
and the possession
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr,
הָעִ֔יר
of the city
Art | N‑fs
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֛וֹךְ
[which] [are] in the midst
Prep‑b | N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
of what
Pro‑r
  
 

 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֖יא
to the prince
Prep‑l, Art | N‑ms
1961 [e]
yih·yeh;
יִֽהְיֶ֑ה
[belongs]
V‑Qal‑Imperf‑3ms
996 [e]
bên
בֵּ֣ין ׀
the [area] between
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֗ה
of Judah
N‑proper‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵין֙
and
Conj‑w | Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min,
בִּנְיָמִ֔ן
of Benjamin
N‑proper‑ms
5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֖יא
to the prince
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1961 [e]
yih·yeh.
יִהְיֶֽה׃
shall belong
V‑Qal‑Imperf‑3ms
The Portion for Remaining Tribes
3499 [e]   23
wə·ye·ṯer   23
וְיֶ֖תֶר   23
And as for the rest   23
Conj‑w | N‑msc   23
  
 

 
 
 7626 [e]
haš·šə·ḇā·ṭîm;
הַשְּׁבָטִ֑ים
of the tribes
Art | N‑mp
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
1144 [e]
bin·yā·min
בִּנְיָמִ֥ן
Benjamin [shall] [have]
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   24
wə·‘al   24
וְעַ֣ל ׀   24
And by   24
Conj‑w | Prep   24
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min,
בִּנְיָמִ֗ן
of Benjamin
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
8095 [e]
šim·‘ō·wn
שִׁמְע֥וֹן
Simeon [shall] [have]
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   25
wə·‘al   25
וְעַ֣ל ׀   25
And by   25
Conj‑w | Prep   25
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn,
שִׁמְע֗וֹן
of Simeon
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
3485 [e]
yi·śā·š·ḵār
יִשָׂשכָ֥ר
Issachar [shall] [have]
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   26
wə·‘al   26
וְעַ֣ל ׀   26
And by   26
Conj‑w | Prep   26
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār,
יִשָׂשכָ֗ר
of Issachar
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻ֥ן
Zebulun [shall] [have]
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   27
wə·‘al   27
וְעַ֣ל ׀   27
And by   27
Conj‑w | Prep   27
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun,
זְבוּלֻ֗ן
of Zebulun
N‑proper‑ms
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
from the side
Prep‑m | N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
east
N‑ms | 3fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
the
N‑fsc
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
west
N‑ms | 3fs
1410 [e]
gāḏ
גָּ֥ד
Gad [shall] [have]
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one [section]
Number‑ms
5921 [e]   28
wə·‘al   28
וְעַל֙   28
And by   28
Conj‑w | Prep   28
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
N‑msc
  
 

 
 
 1410 [e]
gāḏ,
גָּ֔ד
of Gad
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֖ת
the side
N‑fsc
5045 [e]
ne·ḡeḇ
נֶ֣גֶב
south
N‑fs
  
 

 
 
 8486 [e]
tê·mā·nāh;
תֵּימָ֑נָה
toward the South
N‑fs | 3fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֨ה
and shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
1366 [e]
ḡə·ḇūl
גְב֜וּל
the border
N‑ms
8559 [e]
mit·tā·mār,
מִתָּמָ֗ר
from Tamar
Prep‑m | N‑proper‑fs
4325 [e]

מֵ֚י
[to] the waters of
N‑mpc
4808 [e]
mə·rî·ḇaṯ
מְרִיבַ֣ת
Meribah
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 6946 [e]
qā·ḏêš,
קָדֵ֔שׁ
[by] Kadesh
N‑proper‑fs
5158 [e]
na·ḥă·lāh
נַחֲלָ֖ה
along the brook
N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֥ם
the Sea
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1419 [e]
hag·gā·ḏō·wl.
הַגָּדֽוֹל׃
Great
Art | Adj‑ms
2063 [e]   29
zōṯ   29
זֹ֥את   29
This [is]   29
Pro‑fs   29
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֛רֶץ
the land
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
5307 [e]
tap·pî·lū
תַּפִּ֥ילוּ
you shall divide by lot
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
  
 

 
 
 5159 [e]
min·na·ḥă·lāh
מִֽנַּחֲלָ֖ה
as an inheritance
Prep‑m | N‑fs
7626 [e]
lə·šiḇ·ṭê
לְשִׁבְטֵ֣י
among the tribes
Prep‑l | N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֙לֶּה֙
and these [are]
Conj‑w | Pro‑cp
  
 

 
 
 4256 [e]
maḥ·lə·qō·w·ṯām,
מַחְלְקוֹתָ֔ם
their portions
N‑fpc | 3mp
5002 [e]
nə·’um
נְאֻ֖ם
says
N‑msc
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֥י
the Lord
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוִֽה׃
GOD
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
The City Gates and Dimensions
428 [e]   30
wə·’êl·leh   30
וְאֵ֖לֶּה   30
And these [are]   30
Conj‑w | Pro‑cp   30
8444 [e]
tō·wṣ·’ōṯ
תּוֹצְאֹ֣ת
the exits
N‑fpc
5892 [e]
hā·‘îr;
הָעִ֑יר
of the city
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֣ת
On the side
Prep‑m | N‑fsc
6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn,
צָפ֔וֹן
north
N‑fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֛וֹת
hundred [cubits]
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֥עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֖ים
thousand
Number‑mp
  
 
.
 
 
 4060 [e]
mid·dāh.
מִדָּֽה׃
measuring
N‑fs
8179 [e]   31
wə·ša·‘ă·rê   31
וְשַׁעֲרֵ֣י   31
And the gates   31
Conj‑w | N‑mpc   31
5892 [e]
hā·‘îr,
הָעִ֗יר
of the city
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
after
Prep
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמוֹת֙
[shall] [be] named
N‑mpc
7626 [e]
šiḇ·ṭê
שִׁבְטֵ֣י
the tribes
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
8179 [e]
šə·‘ā·rîm
שְׁעָרִ֥ים
the gates
N‑mp
7969 [e]
šə·lō·wō·šāh
שְׁלוֹשָׁ֖ה
three
Number‑ms
  
 

 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh;
צָפ֑וֹנָה
northward
N‑fs | 3fs
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְאוּבֵ֞ן
Reuben
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
Judah
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
and gate for
N‑msc
3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
Levi
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Number‑ms
413 [e]   32
wə·’el-   32
וְאֶל־   32
And on   32
Conj‑w | Prep   32
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֣ת
the side
N‑fsc
6921 [e]
qā·ḏî·māh,
קָדִ֗ימָה
east
N‑ms | 3fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred [cubits]
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
  
 

 
 
 8179 [e]
ū·šə·‘ā·rîm
וּשְׁעָרִ֖ים
and gates
Conj‑w | N‑mp
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Number‑ms
8179 [e]
wə·ša·‘ar
וְשַׁ֨עַר
and gate for
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֜ף
Joseph
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min
בִּנְיָמִן֙
Benjamin
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
and gate for
N‑msc
1835 [e]
dān
דָּ֖ן
Dan
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Number‑ms
6285 [e]   33
ū·p̄ə·’aṯ-   33
וּפְאַת־   33
And on the side   33
Conj‑w | N‑fsc   33
5045 [e]
neḡ·bāh,
נֶ֗גְבָּה
south
N‑ms | 3fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֨שׁ
five
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֜וֹת
hundred [cubits]
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֤עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִים֙
thousand
Number‑mp
  
 

 
 
 4060 [e]
mid·dāh,
מִדָּ֔ה
measuring
N‑fs
  
 

 
 
 8179 [e]
ū·šə·‘ā·rîm
וּשְׁעָרִ֖ים
and gates
Conj‑w | N‑mp
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn
שִׁמְע֞וֹן
Simeon
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 3485 [e]
yiś·śā·š·ḵār
יִשָּׂשכָר֙
Issachar
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
and gate for
N‑msc
2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻ֖ן
Zebulun
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Number‑ms
6285 [e]   34
pə·’aṯ-   34
פְּאַת־   34
On the side   34
N‑fsc   34
3220 [e]
yām·māh,
יָ֗מָּה
west
N‑ms | 3fs
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred [cubits]
Number‑fp
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Conj‑w | Number‑msc
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Number‑mp
  
 

 
 
 8179 [e]
ša·‘ă·rê·hem
שַֽׁעֲרֵיהֶ֖ם
with their gates
N‑mpc | 3mp
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 1410 [e]
gāḏ
גָּ֞ד
Gad
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate for
N‑msc
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁר֙
Asher
N‑proper‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
and gate for
N‑msc
5321 [e]
nap̄·tā·lî
נַפְתָּלִ֖י
Naphtali
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Number‑ms
5439 [e]   35
sā·ḇîḇ   35
סָבִ֕יב   35
All the way around [shall] [be]   35
Adv   35
8083 [e]
šə·mō·nāh
שְׁמֹנָ֥ה
eight
Number‑ms
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
[and] ten
Number‑ms
505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand [cubits]
Number‑ms
8034 [e]
wə·šêm-
וְשֵׁם־
and the name
Conj‑w | N‑msc
5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֥יר
of the city
Art | N‑fs
3117 [e]
mî·yō·wm
מִיּ֖וֹם
from [that] day
Prep‑m | N‑ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה ׀
[shall] [be] YAHWEH
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām·māh.
שָֽׁמָּה׃
[Is] THERE
Adv | 3fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page