Zsoltárok 80
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. (1a) Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!

2Efraim, Benjámin és Manasse elõtt támaszd fel a te hatalmadat, és jõjj el, hogy szabadíts meg minket!

3Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.

4Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?

5Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.

6Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.

7Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

8Égyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd a pogányokat és azt elültetéd.

9Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.

10Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.

11Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.

12Miért rontottad el annak gyepûit, hogy szaggathassa minden járókelõ?

13Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.

14Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!

15És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!

16Elégett a tûzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.

17Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerõsítettél magadnak,

18Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.

19[ (Psalms 80:20) Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 79
Top of Page
Top of Page