Zsoltárok 81
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek, a gittithre. Aszáfé. (1a) Örvendezzetek Istennek, a mi erõsségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

2Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörû hárfát cziterával együtt.

3Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;

4Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

5Bizonyságul tette õ a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék [ott,] a mit nem tudtam.

6Megszabadítottam a tehertõl az õ vállát, kezei megmenekültek a kosártól.

7A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.

8Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!

9Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten elõtt meg ne hajolj!

10Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földérõl: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.

11De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.

12Ott hagytam azért õt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

13Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!

14Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

15Az Úrnak gyûlölõi hízelegnének néki, és örökkévaló volna az õ idejök.

16[ (Psalms 81:17) És õ megelégítené õt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged! ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 80
Top of Page
Top of Page