Παράγγελλε
Englishman's Concordance
Παράγγελλε (Parangelle) — 3 Occurrences

1 Timothy 4:11 V-PMA-2S
GRK: Παράγγελλε ταῦτα καὶ
NAS: Prescribe and teach these things.
KJV: These things command and teach.
INT: Command these things and

1 Timothy 5:7 V-PMA-2S
GRK: καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεπίλημπτοι
NAS: Prescribe these things as well,
KJV: these things give in charge, that
INT: And these things command that blameless

1 Timothy 6:17 V-PMA-2S
GRK: νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν
NAS: Instruct those who are rich
KJV: Charge them that are rich in
INT: present age charge not to be high-minded

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page